Nils-Helmer-Storeng-SBDL

Samarbeid mellom BHT og arbeidslivsadvokater

Hjelp24 inngikk i begynnelsen av året samarbeidsavtale med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL).

Publisert

Nils H. Storeng, SBDL. (Foto: Jan Tveita)

Avtalen innebærer at bedrifter som er kunder av Hjelp24, har adgang til fri telefonisk bistand i arbeidslivsspørsmål fra advokatene i SBDL. I tillegg tilbys bedriftene bistand til forebyggende arbeid med internkontroll og kursing. SBDL har lang og bred erfaring med å bistå i bedriftenes konkrete arbeid med interne rutiner og prosedyrer innenfor HMS-arbeidet.

Gjensidig nytte

Hjelp 24 as er landets største og ledende helseaktør, med den største kompetansen innen bl.a. HMS. Erfaringen er at bedriftshelsetjenesten og arbeidslivsjuss ofte er to sider av samme sak. Hjelp 24 er derfor svært godt fornøyd med å kunne tilby sine medlemsbedrifter tilgang til et av landets ledende advokatfirma innen arbeidslivsjuss.

Rask telefonisk bistand

Målet er å gi medlemsbedriftene mulighet til rask telefonisk tilgang til juridisk ekspertise, til firmaets ti advokater, i konkrete spørsmål. Men vel så viktig er det forebyggende arbeid innen HMS. Ifølge advokat Nils H. Storeng har bedriftene svært mye å hente hva gjelder det systematiske HMS-arbeidet, og kanskje spesielt innenfor det psykososiale arbeidsmiljø. I dette står utarbeidelse av retningslinjer og rutiner innenfor ulike områder som hvordan håndtere konflikter, oppfølging av sykemeldte, hvordan behandle varslere, behandling av personopplysninger osv. Samarbeidsavtalen legger også opp til utstrakt opplæring av ledere med personalansvar. Erfaringen er at det gjøres mange feil blant ledere, i behandlingen av ansatte, innenfor de ulike områdene som har med arbeidslivjuss å gjøre. Bedriftene har derfor utfordringer i å implementere ikke bare internkontrollrutinene, men også nødvendig kunnskap om bruken av internkontrollen.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS