Arbeidskolleger

Du kan få refundert dine BHT-utgifter

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene sine til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT), opplyser NAV på sine hjemmesider.

Publisert

(Ill. foto: PangPang)

Der heter det videre at BHT-tilskudd kan gis for:

● Arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake i arbeid.

● Arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid.

● Utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid.

● Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte 1 som skal være avhold senest innen sju ukers sykefravær (maks to timer).

Det kan utbetales honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker gi vurderinger av behov for og muligheter til relevante tiltak.

NAV beskriver videre hvem som kan få tilskudd, og hvor mye tilskuddet utgjør. Disse opplysningene og detaljene om hvordan du søker, finner du ved å gå inn på nettsiden nav.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS