Skanska-HMS-2
Skanska-HMS-2

To minutter er nok

”Ta to” er betegnelsen på Skanskas HMS-kampanje i Strindheimtunnelen i Trondheim.

Publisert

Kris André Solvang jobber som forskalingssnekker og passer i regnværet ekstra godt på at han ikke sklir på plankene på stillaset. (Foto: Statens vegvesen)

Mannskapet i entreprenørselskapet Skanska må alltid ha sikkerheten for seg selv og sine kolleger på dagsordenen når de jobber i høyden med store maskiner i trange anleggsområder med mye trafikk. Før nye arbeidsoperasjoner som innebærer risiko settes i gang, blir det utført en sikker-jobb-analyse. Alle setter seg ned sammen og ser på mulige farer før de starter med arbeidet. Selv om HMS alltid står på agendaen i selskapet, er det likevel nyttig med en påminnelse i form av kampanjer iblant, skriver vegvesen.no.

Ta to

– Vi oppfordrer alle til å ta to minutter før arbeidsdagen starter for fullt til å tenke over hvilke farer de kan bli utsatt for og hvordan de skal utføre arbeidet på en sikker måte, forteller Jo Furunes, HMS-rådgiver i Skanska, til nettstedet.

Byggherren har en jobb med å passe på at HMS-reglene blir fulgt, og det er utelukkende positivt at entreprenøren kjører HMS- kampanjer for sine ansatte.

Null skader er målet

Aldersfordelingen på anlegget er bred, og det er store forskjeller på hvor mye erfaring hver enkelt har. Verneombud Jon Åge Kastnes har bare godord å si om de unge anleggsarbeiderne:

– De tar sin egen og andres sikkerhet alvorlig og er ikke vonde å be når det kommer til verneutstyr og annet, forteller Kastnes. Både han og Furunes er enige i at anleggsarbeidere stadig blir bedre på å tenke HMS. Mye har skjedd på ti år. Nylig innførte Skanska også briller og hansker som pålagt verneutstyr i anleggsområdet. Det er fordi sprut på øyet og klemskader på hendene er de vanligste skadene. Målet er null skader.

Åpnes for trafikk i 2014

Skanska har kontrakt med Statens vegvesen om å drive Strindheimtunnelen i Trondheim gjennom fjell og bygge store betongkonstruksjoner i det nye vegsystemet i Trondheim øst.

(vegvesen.no)

"

Noe søtt i hjerteform er en liten påminnelse om å ta to minutter og tenke sikkerhet før du setter i gang med arbeidsdagen. (Foto: Statens vegvesen)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS