Mobilprating og bensinfylling 6
Mobilprating og bensinfylling 6

Tenk sikkerhet når du tanker

En egen sikkerhetsbrosjyre skal gjøre kundene mer sikkerhetsbevisste når de tanker drivstoff.

Publisert

Unngå å prate i mobilen når du fyller drivstoff. (Foto: Jan Tveita)

Shell ønsker å bidra til å gjøre bensinstasjoner over hele landet til en trygg arbeidsplass og et trygt sted å være for kundene. Da er samarbeid med kunder viktig.

– Det er heldigvis svært sjeldent at vi observerer folk som røyker ved pumpene. Like fullt vet i at det skjer fra tid til annen. Samtidig er det ikke uvanlig at folk snakker i mobiltelefon samtidig som de fyller drivstoff. Vi er selvsagt klar over at det skal svært mye til for at en mobiltelefon antenner mens du står og fyller, men skulle du være uheldig å miste denne i bakken, er faren langt større for en antennelse. Mens du fyller kommer det ut noe drivstoffdamp. Denne dampen er tyngre enn luft og vil legge seg på bakken der du står. Skulle du miste telefonen i bakken, vil en gnist fra telefonen kunne antenne, og da har vi en potensielt svært farlig situasjon, sier Shells HMS-ansvarlige for stasjonene, Stian Stenseth.

– Et annet viktig fokus er at kundene kun bruker godkjent kanne når de skal fylle. Dessuten er det vesentlig at de tar kanna ut av bilen, og ikke for eksempel lar den stå i bagasjerommet av bilen, der den ikke blir jordet, men kan ha statisk elektrisitet i seg. Vi opplevde for en tid tilbake en kunde som brukte en trakt og kanne som ikke var godkjent, hvor det bygget seg opp statisk elektrisitet og antente under fylling. Dette var en svært farlig situasjon, hvor kunden virkelig stod i fare for å bli skadd. Heldigvis gikk det bra denne gangen, og vi vil strekke oss langt for at vi ikke skal se slike situasjoner i fremtiden, sier Stenseth.

Sikkerhetsdag i dag

Med bakgrunn i slike hendelser har Shell utarbeidet en sikkerhetsfolder som gjøres tilgjengelig for alle kunder. Denne lanseres på Shells egen internasjonale sikkerhetsdag onsdag 8. juni.

Her finner du den informasjonen du trenger for å kunne forstå hvilke faremomenter du har på en stasjon, og hvordan du skal unngå å sette deg selv og andre i fare.

Men er det virkelig nødvendig å gå til et slikt steg som å lage en egen sikkerhetsbrosjyre til kundene?

– Man skulle kanskje tro at alle forstod og respekterer farene på en bensinstasjon, da de aller fleste er godt kjent med at vi her håndterer svært brennbart stoff. Men samtidig er det å stikke innom en bensinstasjon en dagligdags affære, og du er jo ikke normalt i direkte kontakt med drivstoffet. Da kan fokuset forsvinne, og folk glemmer å tenke seg om. Derfor synes vi det kunne være en fin ting å gjøre. Samtidig ser vi også at denne brosjyren kan være et fint ”redskap” for våre ansatte, når de påpeker farlig oppførsel overfor en kunde. Med en slik brosjyre kan kunden i ro og mak skaffe seg forståelse for hvorfor vi ber deg legge fra deg mobiltelefonen når du fyller, eller stumpe røyken inne på stasjonsområdet, avslutter Stenseth.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS