Kjemikalier-og-oljeindustri
Kjemikalier-og-oljeindustri

500 dør av kjemikalier hvert år

Mangel på kunnskap om skadelige kjemikalier koster 500 mennesker livet hvert år i Norge, viser en ny rapport.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Det er registrert mer enn 10 000 stoffer i bruk i mer enn 30 000 produkter i Norge, skriver aftenbladet.no. På en typisk produksjonsinnretning offshore er omkring 500 ulike produkter i bruk, ifølge avisen.

Kunnskap og kompetanse

Internasjonalt er det publisert lite om kjemisk helsefare i olje- og gassindustrien, og det meste som er publisert, er undersøkelser gjort ved raffinerier. Kunnskap og kompetanse er nøkkelen til et bedre arbeidsmiljø og mindre kjemikalieeksponering, ifølge rapporten.

Arbeidsgiver må også ta et større ansvar for å legge planer der ansattes helse står i sentrum. Ekstra sikkerhetstiltak må innføres, og industrien må bytte ut de kjemikaliene som er mest helseskadelige med mindre helseskadelige stoffer.

Trepartssamarbeid

Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien ble satt i gang av Oljeindustriens Landsforening (OLF), Norges Rederiforbund, Norsk Industri (NI), LO, SAFE og Lederne i 2007. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet ble med i prosjektet som observatører.

Kjemikalier og kreft

Gjennom kjemikalieprosjektet er det også utviklet en bedre oversikt over eksponering til kreftfremkallende stoffer. Disse vil ligge til grunn for Kreftregisterets undersøkelser av sammenhengen mellom kjemisk eksponering og kreft i oljeindustrien. Resultatene vil være klare mot slutten av neste år.

Frisk hjem fra jobb

– I HMS-arbeidet kan vi ikke ha et annet enn et mål enn at folk skal gå like friske hjem fra jobb som da de kom på arbeidet. Dette inkluderer selvsagt også at vi må gjøre det som står i vår makt for også å hindre skadelige langtidseffekter i arbeidet, sa Knut Thorvaldsen, direktør HMS og drift i OLF, da han åpnet en konferanse om kjemisk arbeidsmiljø i Stavanger denne uken.

(Kilder: olf.no og aftenbladet.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS