Tomas-Elton-Haug-TESS
Tomas-Elton-Haug-TESS

Tilstedebonus reduserer sykefraværet

Innføring av tilstedebonus har halvert korttidsfraværet og redusert det generelle sykefraværet i Tess med 20 prosent.

Publisert

Tomas Elton Haug er HR-leder i TESS. (Foto: TESS)

Dette opplyste HR-leder Tomas Elton Haug i Tess under et foredrag på konferansen Helsefremmende arbeidsplasser på Handelshøyskolen BI i Oslo nylig.

For høyt sykefravær i fjor

Tess, som er leverandør av slanger og slangetilbehør, hadde samlet et sykefraværsnivå på 7,45 prosent i 2009. Dette ble vurdert som altfor høyt. Fra og med april i år ble det innført en tilstedebonus som vil gi en maks utbetaling på 3000 kroner brutto, hvert kvartal. En fraværsdag som ikke er knyttet til ferieavvikling, gir et trekk på 1000 kroner. Fraværsnivået i bedriften ligger nå på 5,8 prosent, og målsettingen er å halvere dette.

Tilstedeværelse

Ordningen er basert på en filosofi der tilstedeværelse er stikkordet. De som er på jobb, må ofte gjøre oppgavene til dem som er borte. Derfor påskjønnes de som er til stede i form av en kvartalsvis bonusutbetaling.

Sykenærvær

I en virksomhet som Tess finnes en rekke ulike grupper av arbeidstakere. Alt ifra logistikkmedarbeidere, service og produksjon, til typiske kontormedarbeidere. Det er totalt 800 ansatte i bedriften. Fraværsnivået er forskjellig fra gruppe til gruppe. Tess jobber daglig med tett oppfølging av langtidssykemeldte. Bedriften fokuserer på meningsfylt tilrettelegging for langtidssyke som kommer tilbake i gradert sykemelding. Eller sykenærvær som det heter i bedriften. Det vektlegges også at alle ledere avholder dialogmøter med sykmeldte innenfor de gjeldende tidsfrister.

Foreløpig konklusjon

Så langt har ordningen og resultatene ikke gitt stor økonomisk gevinst. Men hovedmålet om flere hender og hoder i arbeid er oppnådd. En videre målsetting er å halvere det totale fraværet. Tilstedebonus som ordning er vedtatt opprettholdt i bedriften fram til 2013.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS