colourbox_senior_pc.jpg

Førtidspensjon gjør folk dummere

Folk husker dårligere straks de forlater arbeidsmarkedet, viser en ny internasjonal undersøkelse.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

I en stor internasjonal undersøkelse av sammenhengen mellom kognitive evner og pensjoneringsalder i Danmark og tolv andre land konkluderer forskere med at jo tidligere du trekker deg ut av arbeidslivet, desto dårligere blir ditt intellekt, skriver nettstedet videnskab.dk.

60-åringers kognitive evner

– Tidlig tilbaketrekning fra arbeidsmarkedet har en signifikant negativ effekt på de kognitive evnene hos folk i begynnelsen av 60-årene, skriver forskerne Susann Rohwedder og Robert J. Willis i Journal of Economic Perspectives. Rohwedder er arbeidsmarkedsforsker ved Tilburg University, og Willis er professor i økonomi ved University of Michigan.

Danskene skårer høyt

Danmark ligger høyt på grunn av en stor andel eldre i arbeid. Til tross for at 40 prosent av mennene og mer enn halvparten av kvinnene i pensjonsalder er førtidspensjonert, er andelen av 60-åringene på arbeidsmarkedet større i Danmark enn i mange andre land.

Amerikanere hadde den beste hukommelsen, etterfulgt av engelskmenn og dansker. I de tre landene arbeidet mellom 60 og 70 prosent av mennene i 60-64-årsalderen i 2004, det året da undersøkelsens data ble samlet inn.

Folk slutter når de kan

Pensjonering bygger i stor utstrekning på de enkelte landenes regler og lover om pensjonsalder. Med andre ord trekker folk seg tilbake fra arbeidsmarkedet hvis de kan, og ikke fordi de er utslitt.

– Vi mener at undersøkelsens konklusjon er troverdig, fordi tilbaketrekningsalderen i de enkelte landene skyldes landenes pensjonsregler og ikke det enkelte individ, skriver forskerne.

Yrkesaktive husker flere ord

Undersøkelsen bygger på en kognitiv test som de enkelte land har utført i forbindelse med nasjonale undersøkelser. Forskerne bad folk om å huske ti ord. Avhengig av hvor mange og hvor hurtig de husket ordene, ville de oppnå en poengsum fra null til 20.

Resultatet viser tydelig at eldre i land med sen tilbaketrekning fra arbeidslivet, som blant andre Danmark, husker flere ord enn befolkninger med tidlig tilbaketrekning, som for eksempel Spania, Italia og Frankrike.

(videnskab.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS