SolveigOsborgOse_trond

IA-forsker forsøkt diktert

Da Sintef leverte en rapport om sykefraværet i Norge, fikk forskeren en fire sider lang rettelse fra Arbeidsdepartementet der konklusjonene var endret.

Publisert

Solveig Osborg Ose. (Foto: Trond Erik Hillestad)

Sintef-forsker Solveig Osborg Ose fikk i oppdrag av Arbeidsdepartementet å lage en rapport om sykefraværet i Norge. Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land, skriver Aftenposten. Forskeren skriver at det fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land.

Men her krevde Arbeidsdepartementet at setningen i rapporten ble endret til: Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land.

Krevde endringer

– Jeg ble svært overrasket, sier Ose til Aftenposten. Det er ikke mulig å forstå departementets endringer på annen måte enn at det skulle fremstå som at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land, selv om vi ikke hadde god nok dokumentasjon på det, sier seniorforskeren ved Sintef.

I et avsnitt i rapporten skriver Ose at oppslagene i mediene om at Sykefraværet eksploderer og aldri har vært høyere, rett og slett ikke stemmer. Det avsnittet krever departementet at hun sletter helt.

Avviste kravene

Solveig Osborg Ose avviste kravene til endringer, og sendte følgende kommentar tilbake til oppdragsgiveren:

Jeg tror vi er litt uenig om forskning og dens natur. Forskning skal være utforskende og spørrende og bidra til diskusjon. Jeg tror ikke dere er tjent med å forsøke å vri forskningsrapporter til å være byråkratiske dokument, de må heller være et substitutt til disse. Setninger i en forskningsrapport kan selvsagt ikke sensureres av dere, men dere kan godt være uenige.

– Diskusjoner med oppdragsgiver er en del av oppdraget, og vi får ofte gode innspill. Instruksjon om hva vi skal skrive er noe helt annet, sier Ose.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS