Byggekort
Byggekort

Id-kort på høring

Forslaget om å inn­føre krav om ID-kort i renholds­bransjen er nå sendt ut på høring, og ordningen vil trolig tre i kraft 1. januar 2011.

Publisert

Et register over virk­som­heter med id-kort vil gi bedre over­sikt over aktørene i bransjen, mener arbeids­minister Hanne Bjur­strøm.

Arbeids­minister Hanne Bjur­strøm la frem forslaget 8. mars, og sier at dette et viktig tiltak i regjeringens arbeid mot sosial dumping.

– Det vil bidra til å øke seriøsiteten i en kvinne­dominert bransje. I samarbeid med partene i bransjen og Arbeids­tilsynet har vi jobbet for å finne en god løsning, sier hun til NHO Service sine nett­sider.

Les også: Kon­su­lent­er tje­ner fett på å tilby BA-næringen hjelp til å skaffe id-kort

Dersom ordningen innføres, vil den i hoved­trekk bli lik den som gjelder i bygge- og anleggs­næringen. Men ettersom renholds­bransjen har særskilte utford­ringer, fore­slår departe­mentet noen tilleggs­krav – blant annet et register med ren­holds­virk­som­heter som har fått utstedt id-kort for sine ansatte. Det skal også kreves HMS-erklæring.

Les også: Id-kort skal hindre svart arbeid

– Registeret vil gi en bedre oversikt over aktørene i bransjen. Samtidig kan brukere av renholds­tjenester forvisse seg om at den virk­som­heten de vurderer å benytte fyller vilkårene for å få id-kort, sier Bjur­strøm.

Les også: Klar effekt av id-kort i byggebransjen

Les mer om forslaget på NHO Service sine nettsider

(Kilde: nhoservice.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS