Dataskjerm cb810964

Få private ærend i arbeidstiden

Svensker er et plikt­opp­fyll­ende folk som bare bruker et kvarter av arbeids­dagen på private sysler.

Publisert

En av de vanligste private aktivitetene er bestilling av legetime.

Det fremkommer i en under­søkelse utført av tids­skriftet Du och jobbet.

Moderne teknologi gir et utall mulig­heter til ikke å jobbe når du er på jobb. Stikkord er Facebook, Twitter og nett­surfing. Likevel bruker de fleste svensker arbeids­dagen til å jobbe.

Nesten 3000 personer besvarte under­søkelsen om hvilke private sysler de pleier å utføre i arbeids­tiden (altså ikke i lunsjen eller fastlagte pauser).

I den ene enden av skalaen finnes de 14 prosent som oppgir at de ikke bruker et eneste minutt av arbeids­dagen på noe privat.

I den andre finnes nesten 5 prosent som bruker minst en time til private ærend.

Men de aller fleste, 6 av 10, bruker rundt et kvartet på private saker i arbeids­tiden. I løpet av ett arbeids­år vil altså 7 arbeids­dager for­svinne, for majoriteten av oss.

De vanligste private syslene er å bestille legetime og liknende, ha kontakt med familien og prate privat med kollegaer. Surfing på nettet er også vanlig, mens bruk av Facebook og Twitter har et begrenset omfang.

Sett i et inter­nasjonalt perspektiv er svenskene dermed svært plikt­opp­fyllende. I en amerikansk under­søkelse brukte de ansatte hele 1,5 arbeids­timer pr. dag på annet enn jobb. Også britiske og danske under­søkelser tyder på oftere private ærend enn i Sverige.

Kilde: Få gör egna ärenden under arbetsdagen (Du och jobbet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS