Oljeplattform
Oljeplattform

10 mill til fremtids-HMS

Petromaks utlyser 10 milli­oner kroner til kompe­tanse­prosjekter og inno­vasjons­pro­sjekter i petro­leums­sektoren. Tema: Fremtids­rettede HMS-utfordringer.

Publisert

Utlysningen har en ramme på 10 millioner over to år. (Ill.foto: Colourbox.com)

Petromaks lyser nå ut midler for pro­sjekter innen HMS i petro­leums­sektoren med frist 21. april 2010. Det er HMSFORSK (Helse, arbeids­miljø og sikker­het i petro­leums­sektoren) som melder dette.

Utlysningen vil ha en samlet ramme for nye prosjekter på 3 millioner kroner for aktiviteter i 2010. Over de neste to årene vil utlysningen utgjøre ca. 10 millioner.

Innenfor HMS-rammen er utlysningen tematisk sett åpen, men prioritet vil bli gitt til prosjekter som har til hensikt å belyse, utforske eller klarlegge nye og fremtids­rettede utfordringer på området. Intensjonen er bl.a. å styrke kunnskaps­grunnlaget for innretning av en eventuell videre satsing etter 2011.

Eksempler på aktuelle temaområder/utfordringer er:

• Sikkerhets- og arbeids­miljø­risiko knyttet til nye arbeids­prosesser

• Sikkerhets- og arbeids­miljø­risiko knyttet til utfordringer i Nord­områdene / Arktis

• Sikkerhets- og arbeids­miljø­risiko som følge av endringer i aktørbildet på norsk sokkel

• Integrasjon av sikkerhets- og arbeidsmiljø­risiko som en del av grunnlaget for virksom­hets­styringen

• Ramme­betingelsers betydning for sikkerhets- og arbeids­miljø­risiko

• Forskning relatert til forebygging av stor­ulykker

• Utvikling av proaktive HMS måle­indikatorer

Kilde: HMS-prosjekter for petroleums­sektoren (Norges Forskningsråd)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS