Lise-Lotte-Solum-NSB
Lise-Lotte-Solum-NSB

Nye HMS verneingeniører fra Teknologisk Institutt

Nye verneingeniører er uteksaminert ved HMS Verneingeniørskolen ved Teknologisk Institutt (TI) i Oslo.

Publisert

HMS verneingeniørskolen er et videreutdanningstilbud i HMS ved Teknologisk Institutt (TI) i Oslo. Skolen er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen Stord/Haugesund. Studentene får en grundig innføring i de viktigste HMS-faglige emnene samt en dybdespesialisering i utvalgte fagdisipliner innenfor HMS. Samarbeidet med Høgskolen Stord/Haugesund innebærer blant annet at studentene kan opparbeide seg studiepoeng som de kan benytte som en del av en høgskoleutdanning.

HMS-kartlegginger og ressursbruk

Lars Clausen

Lars Clausen, (54), HMS-rådgiver i Skagerak Energi AS har gjennomført HMS Verneingeniørskolen og avsluttet nylig skolen med prosjektoppgaven Plan for helse, miljø og sikkerhet med problemstilling: Kan en samordning av våre HMS-kartlegginger føre til mindre ressursbruk og samtidig forbedre kvaliteten på det systematiske HMS arbeidet?

Ved bedre samordning av våre HMS-kartlegginger vil vi lette hverdagen for ledere gjennom å gi en langt bedre oversikt enn i dag. Det i seg selv bør resulterer i økt motivasjonen til å jobbe med forbedringsarbeid innenfor HMS.

Lars Clausen er utdannet som elverksmontør, har grunnfag i personalutvikling og ledelse og er HMS Verneingeniør.

Praksisveileder for verneombud

Jan Flenstad

Jan Flenstad (47), hovedverneombud i Posten Norge, har avsluttet HMS Verneingeniørskolen med sin prosjektoppgave: Praksisveileder for verneombud.

Flenstad har jobbet snart 30 år i Posten og har vært hovedverneombud i nærmere ti år på ulike nivå i konsernet Posten. Jan Flenstad jobber med hovedverneombudsoppgaver på heltid med base i Postens hovedkontor i Oslo og representerer cirka 20 000 ansatte i morselskapet. Flenstad koordinerer aktiviteten til 20 hovedverneombud og over 200 verneombud i Posten Norge AS.

Hvordan redusere belastningsskader

Tore Kjell Jørgensen

Tore Kjell Jørgensen, (49), er frosiosertifisert inspektør i overflatebehandling i Beerenberg Corp AS. Han har fagrelatert utdanning og tilleggsutdanning i psykologi, administrasjon og ledelse fra BI og satser på å ta videreutdannelse i HMS og Ledelse. Jørgensen arbeider for tiden som QC/Arbeidsleder på Gullfaks A. HMS er en del av hverdagen, og arbeidsgiver har fokus på at alt foregår etter gjeldende lovverk eller bedre.

Tore Kjell Jørgensen har nylig avsluttet HMS Verneingeniørskolen med prosjektoppgaven Hvordan kan belastningsskader relatert til vannjetting reduseres hos overflatebehandlere hos Beerenberg Corp. på Gullfaks A?

Fra sikkerhetskultur til HMS-kultur

Lise-Lotte Solum

Lise-Lotte Solum (47) er nyutdannet verneingeniør ved Teknologisk Institutt (TI). Solum er til daglig sentralt hovedverneombud i NSB as med ca. 3500 ansatte. Hun har også bakgrunn som overkonduktør. Tittelen på Solums prosjektoppgave lyder Bygg en bro fra sikkerhetskultur til HMS-kultur i NSB as.

Prosjekttittelen sier noe om at det ofte er utfordrende for bedrifter med sterk sikkerhetskultur å innføre det helhetlige HMS-begrepet. Konklusjonen i oppgaven er at vi ikke vil greie å få en optimal sikkerhetskultur uten også å implementere den mer helhetlige HMS-tankegangen.

Kildesortering i industribedrift

SveinTønnessen

Svein Tønnessen, (43), er opprinnelig utdannet sykepleier og diakon. Som verneleder i Strand kommune opparbeidet Tønnessen realkompetanse i HMS-faget, før han i april 2007 ble ansatt som HMS-sjef i NorStone.

Tittel på hans prosjektoppgave ved HMS Verneingeniørskolen lyder: Kildesortering i en industribedrift. Kostnadseffektivt, miljøvennlig – eller det stikk motsatte?

Svein Tønnessens arbeidsoppgaver knyttet til HMS i NorStone er både å sørge for at linjeledelsen utfører et systematisk HMS-arbeid og bidra til dette selv. HMS-sjefen skal utføre interne revisjoner i forhold til HMS, Ytre miljø (bedriften er ISO-14001 sertifisert) og ISPS (terrorsikring av havner). Målet er å få HMS til å sitte i ryggmargen til de ansatte.

For mer informasjon om HMS Verneingeniørskolen, besøk nettstedet: www.teknologisk.no/hms-vis.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS