Forside-HMS-02-10
Forside-HMS-02-10

HMS-magasinet nummer 2 er snart ute!

Tema i denne ferske utgaven av HMS-magasinet er HMS-opplæring, rådgivning og undervisning.

Publisert

(Omslag: Fotomontasje Sykehuset Innlandet, divisjon Tynset og Helene Aarnes)

Over 400 000 voksne i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. 27 prosent av den voksne befolkningen behersker ikke data. HMS-magasinet har snakket med Vox, et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vox skal bidra til at arbeidstakere får den nødvendige kompetansen de trenger for å få innpass i og beholde jobben sin i et raskt skiftende arbeidsliv. Les mer om arbeidet Vox gjør i HMS-magasinet!

Mestring er nøkkelordet

Vi har også besøkt industribedriften Furnes Hamjern SCC as i Stange i Hedmark for å få vite hvordan bedriften bruker midlene fra Vox. Konklusjonen er: Lese-, skrive- og dataopplæring gir mestring og selvtillit, i tillegg til at folk trives bedre på arbeidsplassen sin. Og trivsel er god HMS! Les mer om Furnes-Hamjern i HMS-magasinet!

Gir læreren opplæring

Kunnskapsoverføring trenger ikke nødvendigvis bare gå en vei. Ved Linjebygg Offshore (LBO) i Molde går kompetansen begge veier. Les mer om dette i HMS-magasinet!

Spill deg god på HMS

For å klare å engasjere alle ansatte i HMS-arbeidet gikk VVS-entreprenøren Oras i Oslo nye veier. Bedriften bestemte seg for å prøve ut nye IKT-virkemidler, som serious gaming. Nå spiller de ansatte seg gode på HMS.

Gravide arbeidstakere – ressurs eller belastning?

Et lite arbeidsmiljøprosjekt på Tynset i Østerdalen har skapt nasjonal oppmerksomhet på grunn av oppsiktsvekkende gode resultater. Gravide arbeidstakere står mye lenger i jobb takket være god tilrettelegging. Dette fikk snøballen til å rulle. Les mer om samarbeidsprosjektet i Hedmark som sprer kunnskaper om hva bedriftene kan gjøre for å få gravide til å stå lenger i jobb!

Spør HMS-magasinet

I tillegg til vårt faste lesestoff i bladet byr vi leserne på en ny spalte: Spør HMS-magasinet. Her svarer eksperter leserne på arbeidsmiljøspørsmål av forskjellige slag. Ta kontakt med oss, så formidler vi spørsmålene videre!

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS