Arbeidsmiljø

Ansatte med felles interesser fungerer best

Arbeidsplasser der mange har felles interesser er mer effektive, og de ansatte trives bedre.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Dette går fram av en ny undersøkelse som ca. 8000 svensker har besvart, og som er gjengitt i det svenske arbeidsmiljømagasinet Du&Jobbet.

Av svarene å dømme virker det ikke som om ulik bakgrunn og alder eller lik kjønnsfordeling blant arbeidstakere er det viktigste for et godt arbeidsklima. På den ideelle arbeidsplassen jobber derimot ansatte som har felles interesser. Der er stemningen god og personalet kreativt.

Konstruktive tilbakemeldinger

Det er bemanningsselskapet Manpower som har stått for undersøkelsen. Den forteller at arbeidsplasser der personalet deler interesser ikke gir bare bedre stemning. Der er de også flinkere til å gi konstruktiv feedback, de ansatte kjenner stort engasjement i arbeidet, og de lytter på alles meninger og forslag.

Medier og reklame

Størst fellesskap med kolleger kjenner ansatte i medie- og kulturbransjen. Også i reklame- og pr-selskaper er det vanlig at personalet har kolleger med like interesser. Minst fellesskap med kolleger har ansatte i byggsektoren, håndverksyrker, lager og transport.

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS