th_fd00005.jpg
th_fd00005.jpg

Alkoholforbud i helsesektoren

Helse- og omsorgs  departementet er bekymret over bruken av alkohol og andre rusmidler blant ansatte i helsesektoren. Nå foreslås et alkoholforbud på 8 timer for ansatte i helsesektoren.

Publisert

Helsetilsynet har uttrykt bekymring for at et økende antall ansatte i helsesektoren får inndratt autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk.

Anne Grete Strøm-Eriksen

Vi er opptatt av at pasientene skal ha trygghet for at de får best mulig oppfølging når de kontakter helsevesenet. Da sier det seg selv at vi ikke kan risikere feilbehandling fordi ansatte er påvirket av rusmidler, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kan pålegge prøvetakning

Bare i 2009 mistet 66 ansatte i helsevesenet autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk. Av disse var 38 sykepleiere og 10 leger.

Forslaget innebærer også at en kan pålegge prøvetaking ved mistanke om rusmisbruk, og framstilling for prøvetaking ved politiets hjelp dersom helsepersonell nekter å avlegge prøver, heter det i pressemeldingen.

Pasientsikkerheten først

Jeg ser at enkelte ansatte kan oppleve et slikt krav som krenkende, men her må pasientsikkerheten komme først, sier helseministeren.

Det skulle bare mangle at de samme reglene, som gjelder for ansatte i andre sektorer som flytrafikk og jernbane, ikke skal gjelde for personer som skal kunne redde liv, sier helse- og omsorgsministeren.

Det er i dag avholdsplikt i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner for yrkestransportører innen veg-, luft-, jernbane- og skipsfart.

Høringsnotatet er sendt til alle virksomheter i helsetjenesten, alle arbeidstakerorganisasjoner som organiserer helsepersonell, pasientorganisasjoner, alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, departementer og direktorater, politi og andre.

Powered by Labrador CMS