Sommerdessert HonningSorbet1
Sommerdessert HonningSorbet1

SMB-eiere tar kort ferie

Ni av ti små­bedrifts­eiere job­ber i som­mer­ferien. Hver fjerde tar høyst én uke, halv­par­ten tar maksi­malt to uker og frem pro­sent tar ikke ferie overhode.

Publisert

Svak lønn­som­het gjør at mange SMB-ere føler seg tvunget til å gå på jobb i som­mer­ferien.

Tallene fremkommer i en ny under­søkelse som er utført blant svenske små­foretak av Företagar­Förbundet, og som gjengis i bladet Du & jobbet.

Under­søkelsen viser også at 84 pro­sent av SMB-eierne jobber mer enn 40 timer i uken.

– Vi har fulgt eiernes arbeids­tider og ferie­vaner i flere år og arbeids­belast­ningen blir bare høyere

– Mange opplyser at det er svak lønn­som­het som hindrer dem i å ta ferie, sier Camilla Littorin, for­bunds­sekre­tær i Före­tagar­För­bundet.

Kilde: Småföretagare tar kort semester (Du och jobbet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS