Risiko cbox1016333 K
Risiko cbox1016333 K

Slik skjedde dødsulykkene i 2009

I en ny rapport har Arbeids­til­synet sam­men­stilt alle arbeids­skade­døds­fall i 2009. I rapporten presen­teres en beskriv­else av hendelses­for­løp, omstendig­heter og årsaks­forhold for hver enkelt av de 42 ulykkene.

Publisert

Rapporten går inn på hendelsesforløpet bak hvert dødsfall.

Beskrivelsene går bak tallene for å gi en fyldigere innsikt i hver enkelt hendelse. Årsaksforhold og hendelsesforløp er som regel så varierte og unike at de vanskelig lar seg presentere bare ved hjelp av tall og figurer. For enkelte saker er også rettslig etterspill omtalt.

Formålet med rapporten er å gi økt innsikt i hvordan og hvorfor arbeidsskadedødsfall skjer. Slik innsikt gjør det mulig å styrke og målrette det forebyggende arbeidet. Rapporten kan også være en nyttig kunnskapsoverføring til virksomheter og arbeidstakere som opererer innenfor risikoutsatte næringer.

Beskrivelsene viser et sammensatt bilde når det gjelder årsaksforhold og forebyggingspotensial. Det er sjelden mulig å peke på konkrete tiltak som skal kunne forebygge alvorlige ulykker generelt.

Men beskrivelsene viser også at det som kan fremstå som tilfeldige hendelser, over tid klarere fremstår som mønster. Det er nettopp når en bedrift evner å se mønster i ulykkene at den oppnår en større bevissthet til hvordan slike hendelser kan og skal forebygges.

Rapporten kan lastes ned fra Arbeidstilsynets nettsider.

Kilde: Slik skjedde dødsulykkene i 2009 (Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS