Arbeidsulykke
Arbeidsulykke

Aldri på tilsyn

For et tiår siden kunne britiske arbeidere vente å få besøk av arbeids­til­synet med noen få års mellom­rom. I dag har de flaks om de ser så mye som én inspektør i løpet av hele yrkes­livet.

Publisert

Andelen av britiske arbeidsplasser som får besøk av arbeidstilsynet, er kraftig synkende.

Det er magasinet Hazards som skriver dette.

Bladet har fått tak i upubliserte, offentlige tall, som viser at Health and and Safety Executive (britenes svar på Arbeidstilsynet) er stadig sjeldnere på arbeidsplassbesøk.

Redaktør Rory O’Neill frykter at alvorlige, kriminelle sikkerhetsbrudd aldri blir oppdaget og derfor heller ikke korrigert.

Som eksempel trekker han fram den 39-årige sveiseren Mark Downs. Han gikk over fabrikkgulvet og ble truffet i hodet da en fem tonns metallplate svingte ut av stilling under et løft. I dag er han blind og har store hjerneskader, er lam i venstre halvdel av kroppen og vil trolig være pleietrengende resten av livet. Et kroneksempel på en situasjon som burde vært fulgt opp av HSE,

Istedet var det familien som måtte forfølge saken privatrettslig. I en høyesterettsdom kritiseres arbeidsgiveren for en rekke brudd på helse- og sikkerhetsforskrifter. Arbeidsgiveren ble også dømt til å dekke fremtidige utgifter i forbindelse med skadene, som trolig vil beløpe seg til flere millioner pund.

Men til tross for dommen, som altså slo fast at arbeidsgiver er skyld i flere og alvorlige sikkerhetsbrudd, hadde HSE tidligere besluttet at de ikke ville forfølge saken. Myndigheten står også på sitt etter dommen, og begrunner det blant annet med at bevismengden ville vært for dårlig for å få en kriminalitetsrettslig dom, der det er strengere krav til bevisene.

Tall som Hazards har fått tak i, antyder at HSE nøler mot å reagere overfor arbeidsgiver har vel så mye å gjøre med interne ressurser som selv lovverket. I 2001/2002 påla HSE sikkerhetstiltak ved 525 841 arbeidsplasser. De ferskeste tallene viser at langt færre inspektører i dag er ansvarlige for å føre tilsyn med 884 000 arbeidsplasser.

Men i den samme perioden har antallet inspeksjoner sunket sterkt. Mens britiske arbeidsplasser for ti år kunne forvente å få HSE på tilsyn hvert 8,4 år, er tallet nå sunket til 38,4 år.

Magasinet frykter derfor at den avskrekkende effekten HSE har hatt på arbeidsgivere, nå er i ferd med å forsvinne. Som de sier, hvis HSE-inspektørene ikke lenger overvåker arbeidsplassene, har lovbryterne mye mindre å frykte.

Hazards mener at mindre enn én av 15 alvorlige skader ved britiske arbeidsplasser blir gransket av HSE. Og det ble ikke gitt noen som helst pålegg i nesten 98 prosent av tilfellene med alvorlige personskader.

Kilde: Once in a lifetime (Hazards magazine)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS