Risiko cbox1016333 K

Strengere ved alenearbeid

Fra 1. januar ble det gjort endringer i Arbeids­miljø­loven. Arbeids­giver må vurdere om det finnes risi­kabelt alene­arbeid i virk­som­heten og i så fall sette inn tiltak for å redu­sere faren.

Publisert

Norske banker er blitt flinkere til å redusere til­gangen på kontanter. Det har ført til økt risiko for ansatte i kiosker og bensin­stasjoner.

Jobber vi alene og ulykken rammer, er det større risiko for at skaden blir mer omfattende. Kanskje tar det lengre tid å påkalle hjelp, eller kanskje klarer vi ikke å påkalle hjelp for egen maskin.

Les også: Her er de farligste jobbene

En ulykke kan ha mange årsaker. Noen har et organi­satorisk opphav, andre skyldes feil ved utstyr. I andre tilfeller er det snakk om menne­skelig svikt.

Noen ganger tar vi bevisste sjanser. Snekkeren som hopper ned fra et to meter høyt stillas istedenfor å bruke stigen, er gjerne oppmerk­som til tusen, men det kan gå galt likevel. I andre tilfeller er aktsom­heten senket. Det er når vi "skal bare".

Skal bare fikse

"

Bønder utsettes for farer fra redskap, dyr, kjemikalier og annet - og de jobber ofte helt alene.

Eksempler er når vi "bare" skal kjøre hundre meter og ikke gidder å ta på sikker­hets­belte. Tømmer­hoggeren som "bare" skal kviste litt ekstra på fredag etter­middag. Eller septik­arbeideren som "bare" skulle utnytte tiden.

Partneren skulle avgårde et kort ærend. Selv skal han "bare" få slangen på plass i kummen til kollegaen er tilbake. Han gidder ikke å legge på sikringsrist. Han får slangen rundt beinet og faller nedi. Sklir seks meter ned og står i bæsj til oppunder haken. Det som berger ham, er at slangen henger der og han kan klatre opp igjen. Han sier aldri mer "skal bare". Uansett stort eller lite oppdrag, krever han at makkeren skal være med.

Gjelder mange yrker

Også håndverkere har en god del oppdrag der de jobber alene.

Økt risiko ved alene­arbeid gjelder ikke bare bygg og anlegg. Blant andre utsatte yrker er jobber i kiosk eller bensin­stasjon på kveld eller natt, utesteder, hjelpepleiere, sykepleiere og andre helse­arbeidere, ansatte på asylmottak, renholdere, sjåfører, bønder og ikke minst vektere. Disse yrkesgruppene er utsatt for alt fra ran, vold og trusler til glatt føre, kjemi­kalier og store maskiner.

Les også: Kan bli forbud mot alenejobbing (2009)

De nye lovendringene

Endringene i Arbeidsmiljøloven tar ikke direkte stilling til arbeidets art, arbeids­plassens utforming eller mulige skade­forløp. Dette er det arbeids­giver som må vurdere. Endringen som gjelder fra 1/1-2010 lyder som følger:

§ 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet:

Denne paragrafen har fått en tilføyelse/ nytt punkt 3 om alene­arbeid som lyder:

(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alene­arbeid i virksom­heten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alene­arbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeids­miljø ivaretas.

Må vurdere risiko

Dette innebærer at arbeidsgiver fra 01.01.2010 må vurdere og dokumentere risiko ved alene­arbeider dersom dette allerede ikke er gjort i virksom­hetens risiko­vurdering. Særlig viktig er det her at risiko for vold, trusler og trakasseringer blir vurdert.

I tillegg er det gjort endringer i forskriftene for bedrifts­helse­tjeneste både når det gjelder hvilke virksomheter og bransjer som skal tilknytte seg bedrifts­helse­tjeneste og hvilke minimumskrav som skal stilles til bedrifts­helse­tjenester.

Det har også kommet en ny forskrift om at bedrifts­helse­tjenester skal ha arbeids­tilsynets godkjenning.

Eksterne lenker: Endringer i arbeidsmiljøloven (Venator)

Endringer i AML som trådte i kraft 1/1-2010 (Lovdata)

"
Powered by Labrador CMS