Ingrid-Finboe-Svendsen-AT.jpg
Ingrid-Finboe-Svendsen-AT.jpg

42 mistet livet på jobb

42 personer omkom i arbeids­ulykker i 2009. Tilsvarende tall for 2008 var 51, mens gjennom­snittet de siste ti årene er 43 registrerte arbeids­skade­dødsfall pr. år, ifølge tall fra Arbeids­tilsynet.

Publisert

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeids­til­synet fryk­ter at tal­lene vil stige igjen i 2010.

Det er registrert flest døds­ulykker innen transport og lager og bygge- og anleggs­virksomhet. En tredel av arbeids­skade­døds­fallene i 2009 var trafikk­ulykker.

- Arbeidsulykker skal og kan forebygges. Målet er null døds­ulykker. Det skal ikke være farlig å gå på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Les også: Mener det skjer en klar under­rapportering av døds­fall

Det er positivt å se en nedgang i antall døds­ulykker fra 2008, men tallene skal ikke være noen hvile­pute.

- Vi frykter at døds­ulykke­tallene vil stige igjen i 2010, fordi antall døde den siste løpende 12-måneders­perioden har økt siden august i fjor, sier Finboe Svendsen.

Les også: 51 døde i 2008

Nesten bare menn som dør på jobb

Over halvparten av de forulykkede er i alders­gruppen 40 til 54 år. Bortsett fra en kvinne var alle de omkomne menn.

To av de for­ulykkede hadde annet stats­borgerskap enn norsk. Dette er klart lavere enn i 2008, da ti personer med andre stats­borgerskap enn norsk døde.

Flest arbeids­skade­døds­fall er registrert innen transport og lager og bygge- og anleggs­virksomhet, med henholdsvis 12 og 11 omkomne. I industrien er det registrert åtte døds­fall i 2009.

Utsatt i landbruket

Primær­næringene hadde 7 døde i fjor, mot tretten i 2008, et år med flere døde enn gjennom­snittet i disse næringene.

Fem av de omkomne jobbet innenfor jordbruk. En ble truffet av tre ved felling, en omkom av skader fra motorsag, en ble klemt mellom en vegg og bakløfteren på en dyre­transport og en falt i en gjødsel­kjeller.

En person er drept av okse i 2009. Dermed er det fjerde året på rad det skjer en døds­ulykke med storfe.

"

Hele én av tre arbeids­døds­ulykker skjedde i tra­fik­ken.

Trafikk største årsak

En tredel av arbeids­skade­døds­fallene i 2009 skyldtes trafikk­ulykker. Tretten omkomne i trafikken betyr åtte flere enn i 2008 og tre flere enn i 2007.

- Et viktig tiltak for å forebygge trafikk­ulykker er å se på kjøre og hvile­tid. Arbeidsgiver må tenke gjennom hva som er forsvarlig lang arbeids­dag og sørge for at bilene har gode dekk og er i god teknisk stand, opp­fordrer Finboe Svendsen.

Det ble i fjor registrert ni dødsfall der personen er kommet i klem, sju ble truffet av gjenstand, fire omkom etter fall, mens tre druknet. Ellers forekommer påkjørsel, velt, elektrisk spenning, påvirkning av kjemi­kalier, skadet av husdyr og utmattelse, alle med ett tilfelle.

Viktig å tenke på dem som jobber alene

Totalt 17 av de omkomne har arbeidet i eller med maskiner og arbeids­utstyr som grave­maskin, lastebil og kran. Det ser ikke ut til at det har vært noe feil med det tekniske utstyret. 15 av de omkomne arbeidet alene og ble senere funnet død på stedet.

- Opplæring i riktig og forsvarlig bruk av teknisk utstyr er helt avgjørende for å forebygge arbeids­ulykker. Arbeids­giver har også ansvar for å vurdere om det er trygt å arbeide alene, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Kilde: 42 personer døde i arbeidsulykker (Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS