Kulturmidler-IA-bedrifter
Kulturmidler-IA-bedrifter

Utlyser kulturmidler til IA-bedrifter

Kulturdepartementet har bevilget fem millioner kroner til Kultur i inkluderende arbeidsliv.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Midlene skal brukes til utprøving av praktiske modeller for Kultur i inkluderende arbeidsliv. Formålet er å samle erfaringer med hvordan kultur kan bidra til økt trivsel og gode arbeidsmiljø og medvirke til økt nærvær og mindre sykefravær.

IA-bedrifter kan søke

Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA–samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter, kan søke om midler. Søknaden må være et resultat av et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter, eksempelvis AMU eller andre partsfora.

Til kunst og kulturtiltak

Det kan søkes om tilskudd til et bredt spekter av kunst og kulturtiltak som kan stimulere til økt trivsel og fellesskap, gode arbeidsmiljø og økt nærvær på arbeidsplassen. Møte med profesjonell kunst og kultur med fokus på den gode opplevelsen er sentralt for tiltaket, og forutsetter samarbeid med profesjonelle aktører på området. Det skal legges vekt på å legge til rette for at alle skal ha muligheter for å delta. Det vil bli gitt tilskudd etter søknad på mellom 40 000 – 200 000 kroner. Tilskuddet skal dekke utgifter til minimum to kulturtiltak/aktiviteter innenfor en seksmåneders periode. I søknaden må det gis en kortfattet omtale av formål og tiltak, organisering og finansiering. Arbeidsplassene må selv bidra med penger eller annen egeninnsats, noe som må fremkomme i søknaden. Søknader knyttet til fysisk aktivitet/idrettsformål og utsmykkingsarbeider faller utenom denne bevilgningen.

Søknadsfrister er 1. juli og 15. september 2010.

Krav til rapportering

Virksomhetene skal rapportere tilbake om erfaringer med formålet og gjennomføringen av tiltaket. Det skal leveres regnskap for det statlige tilskuddet der også egeninnsatsen fremkommer. Frist for rapportering er 15. desember 2011.

Les pressemeldingen på Kulturdepartementets sider her. Send søknad og rapport til: Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS