Sykefraværet-nedgang
Sykefraværet-nedgang

Sykefraværet fortsetter å synke

Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 12,3 prosent i 2. kvartal i 2010 sammenlignet med samme periode i fjor. Det har nå vært en sterk nedgang i sykefraværet to kvartaler etter hverandre.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Det totale sykefraværet er på 6,3 prosent, en nedgang på til sammen 10,7 prosent, melder NAV. Ifølge tall fra SSB gikk det egenmeldte sykefraværet opp med 2 prosent og utgjør 0,8 prosent av det totale sykefraværet.

– Det kan være flere årsaker til at sykefraværet nå er på vei ned. Noe av nedgangen kan sees i sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er kjent fra tidligere forskning at sykefraværet ofte går ned når arbeidsledigheten stiger. Det er også mulig at det sterke fokuset på sykefraværet har ført til at både leger og partene i arbeidslivet har blitt mer bevisste på sine roller, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Mange sliter med angst og depresjoner

Angst og depresjoner er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær. Hvert femte tapte dagsverk skyldes en psykisk lidelse.

– Det er stor interesse for å lære mer om sykefravær og psykisk helse blant arbeidsgivere. Det viser blant annet NAVs arbeidsgiverkurs Sees i morgen, som har vært fulltegnet over hele landet. Målet er å skape gode og inkluderende arbeidsplasser der vi legger til rette for at medarbeiderne skal holde seg friske og i jobb, ifølge Saglie.

– Ved psykiske helseproblemer kan sykmeldinger bidra til å forsterke opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan gjøre det enda vanskeligere å komme tilbake på jobb, sier han.

Graderte sykemeldinger gir positiv effekt

Arbeids- og velferdsdirektøren understreker hvor viktig det er at både arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV og helsetjenesten samarbeider om tiltak for å forebygge sykefravær og for å gjøre det enklere for den sykmeldte å komme tilbake i jobb, enten helt eller delvis.

Nesten én av fire av de sykmeldte er nå delvis sykemeldt. Andelen med gradert sykemeldinger gikk opp fra 21 prosent i 2. kvartal 2009 til 23 prosent i 2. kvartal 2010.

– Dette er en ønsket utvikling fordi vi ser at kontakten med arbeidsplassen er svært viktig, sier Saglie.

Friskere menn

Sykefraværet falt mer for menn (-14 %) enn for kvinner (-10,8 %). Sykefraværet gikk mest ned for unge menn i aldersgruppene mellom 20-29 år. Blant kvinner var det aldersgruppene mellom 20-34 år som hadde den største nedgangen. Sykefraværet for kvinner er på 7,1 prosent og for menn er sykefraværet på 4,3 prosent.

Stor nedgang i bygg og anlegg

I næringer som er dominert av privat sektor, har sykefraværet har gått mest ned. Bygg- og anleggsbransjen har hatt den største nedgangen i sykefraværet på 18,3 prosent. Deretter følger informasjon og kommunikasjon med en reduksjon på 17, 3 prosent og jordbruk, skogbruk og fiske med en nedgang på 15,3 prosent. Helse og sosiale tjenester har det klart høyeste sykefraværet på 7,7 prosent, mens bergverksdrift og utvinning har det laveste med 3,2 prosent.

Nedgang i alle fylker

Alle fylkene hadde nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Sykefraværet gikk mest ned i Telemark og Oppland med henholdsvis 16 prosent og 14,1 prosent. Det er relativt store fylkesvise forskjeller i sykefraværet. Det er høyest i Finnmark med 7,2 prosent og lavest i Rogaland med 4,4 prosent.

IA-avtalen

Sykefraværet er nå gått ned 12,3 prosent siden inngåelsen av IA-avtalen i 2001. Et av målene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent. Oslo er det fylket som ligger nærmest måloppnåelsen med en nedgang på 19 prosent, mens Nord-Trøndelag har den minste nedgangen med 1,5 prosent.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS