Hjemmearbeid med barn

Mye arbeid for småbarnsforeldre

Enslige mødre samt fedre i par­for­hold har den høyeste arbeids­belast­ningen, når vi med­regner både yrkes­arbeid og arbeid i hjemmet. Og de bruker dobbelt så mye tid på hjemme­arbeid som barn­løse par.

Publisert

Mødre i par­for­hold har noe mindre arbeids­tid enn fedre i par­forhold.

At småbarns­foreldre har høy arbeids­belastning er ingen nyhet.

En under­søkelse utført for den svenske fag­foreningen TCO gir like­vel nye perspek­tiver på situa­sjonen.

- Det vi vil løfte fram er at når vi slår sammen hjemme­arbeid og ervervs­arbeid, har kvinner og menn like høy belastning.

- Men det er et speil­vendt forhold, der kvinnenes arbeider omtrent like mye hjemme som mannen arbeider i erverv, sier Kerstin Olsson i TCO.

Les også: Voksne med flek­sibel arbeids­tid er mer fra­værende, synes barna

Som ervervs­arbeid regnes både selve arbeidet og reisene til jobben. I hjemme­arbeid inngår alt hus­hold­nings­arbeid, som mat­laging, rydding, vask, inn­kjøp av varer og tjenester osv. Dess­uten regnes omsorg for egne barn, alt fra tilsyn til hjelp, lek, høyt­lesning, deltakelse i aktiviteter osv.

Les også: Kvinner er på full fart inn i yrker der kravene er høye. De jobber likevel mindre enn mennene, enten de har barn eller ikke

Småtroll gir høyest belastning

Tallene fra TCO sier følgende om total arbeids­belastning:

● Enslige mødre med barn under 7 år, 68 timer pr. uke

● Fedre i parforhold med barn under 7 år, 68 timer pr. uke

● Mødre i parforhold med barn over 7 år, 65,5 timer pr. uke

● Mødre i parforhold med barn under 7 år, 65 timer pr. uke

● Fedre i parforhold med barn over 7 år, 63,5 timer pr. uke

● Enslige mødre med barn over 7 år, 62,5 timer pr. uke

Lengst total arbeidsbelastning:

● Enslige kvinner 45-64 år uten barn, 56 timer pr. uke

Les også: Heltids­ansatte kvinner er oftere for­nøyd med arbeids­tiden enn deltids­ansatte

Mer overtid på svenskene

TCOs rapport viser også at det totale betalte overtids­arbeidet i Sverige er økende. I 2009 utgjorde det gjennom­snittlig tre millioner arbeids­timer pr. uke.

Det tilsvarer (fiktivt) 74.000 heltids­jobber, noe som er en kraftig økning fra starten av 2000-tallet, da tilsvarende tall var 65.000.

I 2009 ble det dessuten arbeidet ytterligere 1,2 millioner arbeids­timer pr. uke uten kompensasjon. I 2009, som var et lav­konjunktur­år, var over­tids­bruken høyere enn under høy­konjunktur­året 2004.

Kilder:

Småbarnsföräldrar har högst arbetsbelastning (Du och jobbet)

Powered by Labrador CMS