Flyveleder-Avinor
Flyveleder-Avinor

AKAN-prisen 2010 til Avinor

AKAN- prisen 2010 går til Avinor AS. Prisen ble delt ut under AKAN-dagene på Royal Christiania Hotel i Oslo i dag.

Publisert

Flygeleder Avinor. (Foto: Gaute Bruvik/Avinor)

Juryen har bestått av partene i arbeidslivet (LO, NHO) og staten, i tillegg til direktøren ved AKAN kompetansesenter. Prisen ble overrakt av Svein Oppegaard, arbeidslivsdirektør i NHO.

AKAN-prisen er en anerkjennelse for godt rusmiddelforebyggende arbeid i bedriften, og er samtidig ment å være en motivasjon for alle som gjør en innsats på dette området i bedriftene.

Flere gode kandidater

Det har vært flere gode kandidater til AKAN-prisen for 2010. Prosessen fram mot å kåre en vinner har i år som tidligere vært utfordrende. Basert på tilsendt materiale, kontakt med virksomheten, samt AKAN kompetansesenters øvrige kjennskap til kandidatene, har juryen følgende begrunnelse for sin beslutning:

Juryens begrunnelse

Juryen har lagt vekt på at det rusmiddelforebyggende arbeidet i bedriften er klart forankret hos ledelse og ansatte, og inngår i det ordinære HMS-arbeidet. Det er flere grunner til at Avinor utmerket seg spesielt og dermed gikk av med seieren. Juryen fremhever særlig:

Bedriften er oppdatert på faglige endringer og justeringer i AKAN-modellen, men har samtidig gitt AKAN-reglementet sitt eget preg og tilpasset dette det moderne arbeidslivet og bedriftens egne aktiviteter. Dette er gjort på flere måter, blant annet ved at:

Klare forventninger

● Rustemaet er tydelig plassert innenfor en helsefremmende sammenheng ved å bli inkludert i medarbeiderundersøkelser og et livsfaseprosjekt med fokus på livsstil, kosthold og mosjon.

● Det er utarbeidet klare forventninger til ansatte i representasjonssammenheng (gråsoner).

● Det er utarbeidet klare forventninger til arrangører av arrangementer hvor det serveres alkohol, blant annet om alltid å tilby alkoholfrie alternativer og ivareta hensynet til eventuelle kulturelle og religiøse forhold.

Har ligget nede før

Årets vinner får prisen på tross av at AKAN-arbeidet – slik de selv beskriver det – har ligget nede inntil for få år siden. Det arbeidet som har skjedd i etterkant av denne passive perioden, er imponerende og har en uvanlig høy kvalitet, sett i sammenheng med hva som skjer i norsk arbeidsliv ellers.

Tar tid å bygge kultur

Juryen vil samtidig utfordre vinneren til å arbeide for å opprettholde det gode fokuset på rusmiddelforebygging over en lengre periode. Det tar lang tid å bygge gode kulturer, og de siste års økte fokus må antakeligvis opprettholdes over tid for at bevisstheten og åpenheten skal forankres skikkelig hos ansatte i alle deler av virksomheten, heter det i en pressemelding fra AKAN.

Ytterligere informasjon om AKAN kan også finnes på AKANs hjemmesider: www.akan.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS