Oljearbeid-colourbox
Oljearbeid-colourbox

Skiftarbeid, arbeidsmiljø, søvn og helse

Statens arbeids­miljø­institutt, Universi­tetet i Bergen og IRIS (Inter­national Research Insti­tute of Stavanger) skal studere hvordan ulike typer skift­ordninger henger sammen med arbeids­miljø­faktorer, søvn, døgn­rytme, helse og utstøting fra arbeids­livet hos ansatte i petro­leums­sektoren.

Publisert

Norge er langt fremme i forskning på søvn og arbeidsliv.

Prosjektet har fått tittelen Petro­leums­under­søkelsen av skift­arbeid, søvn og helse – for­kortet PUSSH. Prosjektet ønsker nå å rekruttere arbeids­takere med ulike arbeidstids­ordninger (også dag­arbeidere) i bedrifter med mer enn 50 ansatte.

For å samle inn data til forskning ønsker forskerne å følge virksom­hetene og deres ansatte over tid med minst tre arbeids­miljø­kart­legginger. Det er Stami som står for den praktiske gjennom­føringen av under­søkelsene.

Virksomheter som deltar får den beste og mest kvalifiserte arbeids­miljø­kart­leggingen som er på markedet. Det er kostnads­fritt å delta. I forkant av kart­leggingen presenteres prosjektet for ansatte, ledelse og tillits­valgte, og to til tre uker etter avslutning presenteres resultat­rapportene for virksom­heten.

Les også: God søvn gir godt arbeid

Helse og trivsel utvikles over tid, og mange påvirknings­faktorer gir målbare effekter først når det har gått en viss tid, ofte flere år. For å få kunnskap om langtids­effekter av skift­arbeid på søvn, sikkerhet og helse og hvordan dette virker sammen med jobb­faktorer, ønsker forskerne å gjøre lang­siktige studier som følger de samme arbeids­takerne over tid.

Se nettsiden www.pussh.org for mer informasjon. Ring gjerne eller send en e-post til Stami hvis du har spørsmål!

Kilde: Skiftarbeid, arbeidsmiljø, søvn og helse (Stami)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS