Soria Moria Restaurant nett
Soria Moria Restaurant nett

Færre jobber utenom vanlig dagtid

Fra 2008 til 2009 ble det 21 000 færre ansatte som jobbet utenom vanlig dagtid. Slikt arbeid er mest utbredt blant kvinner og ungdom, ifølge i Arbeids­kraft­under­søkelsen fra SSB.

Publisert

I 2009 jobbet 761 000 personer, eller 33 prosent av alle ansatte, utenom vanlig dagtid i sin hovedjobb, ifølge under­søkelsen. Vanlig dagtid defineres som mandag-fredag kl. 06-18.

I perioden mellom 2001 og 2008 har andelen ligget på rundt 34-36 prosent. Blant de som jobber utenom vanlig dagtid var andelen som jobber skift eller turnus 70 prosent i 2009.

Mest vanlig i tjenesteytende næringer

Høyest andel ansatte med arbeid utenom vanlig dagtid var det i over­nattings- og serverings­virk­somhet.

Transport og lagring viser en stor økning i arbeidstid utenom vanlig dagtid.

Der hadde 72 prosent slikt arbeid i 2009, noe som var en nedgang på 4 prosent­poeng fra 2008. I transport og lagring hadde 62 prosent slikt arbeid i 2009, en økning på 6 prosent­poeng fra 2008.

I helse- og sosial­næringen hadde 51 prosent arbeid utenom vanlig dagtid i både 2009 og 2008. I bygge- og anleggs­virksomhet og under­visning jobbet rundt 10 prosent av de ansatte utenom vanlig dagtid i 2009.

Færrest som jobber utenom vanlig dagtid finner vi i yrker som offentlig administrasjon, forsvar, finans, forsikring og forretnings­messige tjeneste­ytelser.

Klare forskjeller mellom kvinner og menn

37 prosent av kvinnene har arbeid utenom vanlig dagtid, mot 29 prosent for menn. Den viktigste årsaken er at langt flere kvinner enn menn er ansatte i helse- og sosial­næringen. Dette er den største næringen i landet samtidig som andelen med arbeid utenfor vanlig dagtid er blant de høyeste.

Selv om kvinner totalt sett hadde en høyere andel enn menn med slik arbeidstid, er variasjonene fra næring til næring stor. Menn hadde for eksempel i 2009 høye andeler av ansatte med arbeid utenom vanlig dagtid i næringene industri, transport og lagring. For kvinner er arbeid utenom vanlig dagtid i mye større grad enn menn knyttet opp til skift- og turnus­arbeid.

46 prosent unge jobber utenom vanlig dagtid

For ungdom vil arbeid utenom vanlig dagtid være en grei måte å kombinere arbeid og studier på. Blant ansatte 15-29 år var det i 2009 46 prosent med slikt arbeid. I alders­gruppen 30-54 år arbeidet 30 prosent utenom vanlig dagtid, mens andelen for ansatte 55-74 år var 26 prosent.

Fra 2008 til 2009 gikk syssel­settingen noe ned blant ungdom, og det var blant de med arbeid utenom vanlig dagtid at nedgangen var sterkest

Blant ungdom med arbeid utenom vanlig dagtid var det relativt færre med skift- og turnus­arbeid og flere med arbeid på kveld og i helger.

Kilde: Færre jobber utenom vanlig dagtid

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS