Bok-Det-regulerte-arbeidsmi.gif
Bok-Det-regulerte-arbeidsmi.gif

Det regulerte arbeidsmiljø

Hva er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og hvordan skal en drive systematisk HMS-arbeid i en organisasjon? Og hvordan skal organisasjonens idé om et godt arbeidsmiljø implementeres?

Publisert

(Ill. foto: Universitetsforlaget)

Dette er spørsmål førsteamanuensis Geir R. Karlsen ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø, forsøker å besvare i boka Det regulerte arbeidsmiljø.

Det er hovedsakelig på innsiden av organisasjoner at arbeidsmiljøet skapes og skal reguleres. Dette er et faktum som ofte ikke kommer godt nok fram når arbeidsmiljø diskuteres. Alle norske virksomheter er lovforpliktet til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og til å drive systematisk HMS-arbeid innenfor rammene av en generell, nasjonal lovgivning og ulike forskrifter.

I denne boka er det organisasjoners virkemåte som er utgangspunkt for å diskutere hva som skjer når målsettinger for arbeidsmiljøet skal realiseres. Generelle reguleringer må oversettes til realitetene i organisasjonen, strategier må utvikles, og ansvar og oppgaver må fordeles. Forfatteren presenterer et analytisk rammeverk for hvordan slike implementeringsprosesser forløper – med organisasjonen som utgangspunkt.

Boka Det regulerte arbeidsmiljø har undertittel Implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap, og er utgitt av Universitetsforlaget. Den er på 256 sider og koster 339 kroner.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS