Fysioterapeut cb951227
Fysioterapeut cb951227

Fysioterapeut i stua

Innbyggere i Odense kommune slipper å gå til fysio­tera­peut flere ganger i uken. De utstyres med en koffert med video­skjerm og web­kamera, slik at de kan trene hjemme sammen med fysio­tera­peuten.

Publisert

Fysio­tera­peuten kan sitte på sitt kontor og instru­ere pasi­enten hjemme.

Den danske kommunen tester nå om denne typen tele­medisin kan brukes til gjen­opp­trening av pasienten i eget hjem, melder Danske Fysio­tera­peuter på sine hjemme­sider.

Pasienten utstyres med en koffert med video­skjerm og web­kamera og kan deretter trene flere ganger i uken under online-veiledning av fysio­tera­peuten. Det er Fysioterapeuten.no som skriver dette.

I dag deltar 19 innbyggere i Odense i denne formen for gjen­opp­trening. Hvis ordningen blir en suksess, kan den bli innført permanent.

Løsningen ser ut til å være velegnet til de innbyggerne som kan klare seg med verbal guiding, forteller fysio­terapeut Malene Bang Skovsgaard i kommunen.

Kilde: Gjenopptrening i koffert (Fysioterapeuten.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS