Sykefravær
Sykefravær

Ny nedgang i sykefraværet

I hele 2010 har sykefraværet gått ned. Nå er det viktig at alle parter følger opp sine IA-forpliktelser, ifølge konstituert arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Sykefraværet er redusert med 9,9 prosent fra tredje kvartal 2009 til tredje kvartal i år. Tredjekvartalstallene bekrefter den kraftige nedgangen i sykefraværet, heter det i en pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

Svineinfluensa i fjor

Sykefraværet økte sterkt i andre halvdel av 2009, men har i hele 2010 hatt en markant nedgang, sammenlignet med samme kvartal året før. I tredje kvartal 2010 var sykefraværet 7,0 prosent mot 7,7 prosent i tredje kvartal 2009. Reduksjonen i sykefraværet kan i noen grad forklares med at det i fjor var mange tilfeller av svineinfluensa. I tillegg var det mange lange sykefraværstilfeller som bidro til det høye fraværet i tredje kvartal i 2009. Sykefraværet er nå tilbake på samme nivå som i tredje kvartal 2008.

Nedgang i alle bransjer

Nedgangen i sykefraværet har vært bred, og fraværet har falt i alle næringer, alle aldersgrupper og for begge kjønn. Blant næringene med størst nedgang i legemeldt fravær i tredje kvartal, finner man blant annet bygg- og anleggsvirksomhet og overnattings- og serveringsvirksomhet, det vil si næringer som i tredje kvartal 2009 var blant næringene med den sterkeste veksten i legemeldt sykefravær.

Andelen med graderte sykepengetilfeller viser fortsatt en stor økning. Andelen graderte sykepengetilfeller var 19,5 prosent i tredje kvartal 2010, mot 17,1 prosent i tredje kvartal 2009. Dette kan gi indikasjon på at det store fokuset rundt graderte sykmeldinger sist vinter har hatt effekt på sykmeldingspraksisen.

(Arbeidsdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS