Mekling mot mobbing

Gnisninger på arbeidsplassen som det ikke gjøres noe med, lever ofte sitt eget liv og utvikler seg til harde konflikter.

Publisert

I en ny rapport ser Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) på om mekling mot mobbing og uoverensstemmelser kan være egnet i norsk arbeidsliv. Dette er et oppfølgingsprosjekt etter prosjektet Jobbing uten mobbing (2005-2007), som partene i arbeidslivet, Nav og Arbeidstilsynet tok initiativ til.

Utdanning av meklere

Prosjektet utviklet konkrete verktøy til bruk i ulike faser av en konflikt. I oppfølgingsprosjektet har målet vært å utdanne meklere og følge dem, for å høste erfaringer og ny kunnskap om mekling som metode i arbeidslivet. Prosjektet, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet og Stami, startet i 2007 og ble avsluttet i fjor.

Arbeidsmetoden kan beskrives i tre trinn:

1. Utdanne meklere.

2. Meklerne praktiserer metoden.

3. Meklerne lærer opp ansatte i virksomhetene.

Bedriftshelsetjenesten

Målgruppen var i første omgang bedriftshelsetjenesten (BHT). Erfaringene ble samlet gjennom intervjuer, erfaringssamlinger og spørreundersøkelser. Så langt synes det å være ressurskrevende og utfordrende å få til systemer som muliggjør mekling som verktøy for å håndtere konflikter. BHT bistår mer i harde personkonflikter og mobbing, enn som veiledere i forebyggende arbeid.

Vanskelig hverdag

Det er også spørsmål om opplæring i mekling i seg selv er tilstrekkelig. Det har vist seg at overføring fra opplæring til hverdag er en utfordring. Neste steg i arbeidet kan derfor være å rette oppmerksomheten direkte mot virksomheter og forsøke å finne suksessfaktorer og fallgruver både på individ- og organisasjonsnivå.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken!

Abonnér på HMS-magasinet, og få seks nummer i året!

"
Powered by Labrador CMS