Bakrus-på-jobb

Vi går på jobb i bakrus

Bakrus er utbredt i arbeidslivet. Seks prosent av deltakerne i ny studie hadde vært borte fra jobb det siste året på grunn av alkoholbruk. 24 prosent hadde vært sløve på jobb grunnet bakrus.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Folkehelseinstituttet (FHI) og SIRUS gjennomførte en pilotstudie av rusmiddelbruk i arbeidslivet i 2008-2009. Studien avdekket også bruk av sløvende legemidler blant cirka fem prosent av deltakerne, og narkotikabruk blant 1,7 prosent.

– Studien tyder på at bakrus er det vanligste rusproblemet i arbeidslivet, sier Hallvard Gjerde ved FHI til forskning.no.

Han og medarbeidere ved FHI står sammen med Inger Synnøve Moan ved SIRUS bak pilotstudien.

Totalt ble 526 deltakere inkludert i studien, som omfattet fire bedrifter og en del yrkessjåfører. Deltakelsen var frivillig og anonym. Deltakerne fylte ut et kort spørreskjema, og det ble tatt en spyttprøve for å undersøke om deltakeren nylig hadde brukt alkohol, narkotika eller sløvende legemidler.

Bakrus det vanligste rusproblemet

– Vi fant ikke alkohol i noen av spyttprøvene, men en stor andel rapporterte alkoholinntak dagen før. Svært få av disse rapporterte et høyt alkoholinntak, sier Gjerde.

Rundt seks prosent rapporterte at de hadde vært borte fra jobb på grunn av alkoholbruk en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene, og cirka 24 prosent hadde vært sløve på jobb som følge av bakrus.

Sløvende legemidler

– Vi fant bruk av sløvende legemidler blant 5,1 prosent av deltakerne. Analysefunnene av legemidler var stort sett i samsvar med det som ble rapportert gjennom spørreskjemaene, sier Gjerde. I alle tilfellene der kun legemidler ble påvist, var konsentrasjonene i spyttprøven i samsvar med vanlig terapeutisk bruk. I to tilfeller ble kombinasjon av legemidler og narkotika funnet.

Underrapportering av narkotikabruk

Når det gjaldt narkotikabruk, var det derimot betydelig underrapportering, ifølge Gjerde.

– Totalt ble narkotikabruk avdekket ved spørreskjema eller spyttprøve blant 1,7 prosent av deltakerne, mens bare 0,4 prosent innrømmet dette på spørreskjemaet, sier han.

– Vi kan ikke trekke sikre konklusjoner om påvirkning basert på analyser av spyttprøver, men vi kan si om påvirkning er sannsynlig. Det er sannsynlig at 3–5 personer var påvirket av narkotika på tidspunktet for prøvetaking, altså mens de var på jobb.

– Dette utgjør mellom 0,5 og 1 prosent av deltakerne, fortsetter han.

– Vi planlegger nå en større undersøkelse som skal følge opp denne pilotstudien. Det vil gi oss sikrere resultater om bruken av rusmidler i norsk arbeidsliv, sier Gjerde.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS