Taxi

Færre svenske taxisjåfører trues på jobb

Det har blitt tryggere å kjøre drosje i Sverige. Likevel har hver femte taxisjåfør blitt utsatt for trusler i jobben.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Det fremgår av en ny rapport fra Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), som bygger på en undersøkelse av Statistiska Centralbyrån (SCB). Ifølge rapporten ble omkring 2300 av Sveriges cirka 23 400 taxisjåfører utsatt for vold i fjor. Mer enn 4600 ble utsatt for trusler. Dette betyr at i løpet av de ti siste årene har risikoen for å bli utsatt for vold og trusler blitt redusert. For ti år siden ble én av tre drosjesjåfører utsatt for trusler og én av åtte for vold.

Vold mot tjenestemenn

Maria Vigren, prosjektleder ved TYA, tror at nedgangen fremfor alt kommer av at det har blitt lettere å få tillatelse til å montere overvåkingskamera i drosjene, og at forbrytelser mot taxisjåfører vurderes som forbrytelser mot trafikktjenestemenn, noe som gir gjerningsmannen strengere straff.

Unge med innvandrerbakgrunn

Ifølge TYA er unge førere med innvandrerbakgrunn i storbyene de mest utsatte for vold og trusler. De må også ta imot krenkende ord fra kunder i større omfang enn kolleger uten innvandrerbakgrunn.

For å bedre sikkerheten og redusere problemene, vil både taxisjåførene og TYA ha mer utdanning i å takle aggressive eller ruspåvirkede personer, skriver nettstedet duochjobbet.se.

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS