Ung-i-arbeid
Ung-i-arbeid

Ung i rehab

Ungdom som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet, er målgruppe for et prosjekt ved Attføringsinstituttet i Rauland (AiR) i høst.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Unge voksne som står utenfor eller står i fare for å falle ut av utdanningsløp eller arbeidsliv, er en voksende gruppe. AiR – Klinikk har fått tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å utvikle et tilbud for denne brukergruppa, og i høst vil klinikken ta imot et inntak med unge voksne i denne målgruppa, heter det i et nyhetsbrev fra AiR.

Arbeidsrettet program

Det nye tilbudet henter erfaringer fra over 20 års arbeid med arbeidsrettet rehabilitering i AiR – Klinikk, der unge voksne hele tiden har vært en del av målgruppa. Programmet starter med en ukes funksjonsavklaring på AiR – Klinikk, så følger en femukers mellomperiode, med individuell oppfølging fra klinikken, før brukerne kommer tilbake til AiR for et fire ukers opphold med individuelt tilpasset program. I ettertid vil AiR – Klinikk sammen med aktuelle lokale aktører følge opp hver enkelt bruker med vekt på blant annet utdannings- og arbeidstilknytning.

Stor målgruppe

– Med Unge i Rehab ønsker vi å styrke den enkelte brukers mulighet i forhold til utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Målgruppa for prosjektet blir som vi vet bare større og større, og på sikt ønsker vi å kunne gi denne gruppa et godt tilbud også etter at dette prosjektet er avsluttet, sier prosjektansvarlig Knut Seltveit, attføringssjef ved AiR – Klinikk.

(Nyhetsbrev fra AiR)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS