Ergonomisk-mus-Contour-Desi
Ergonomisk-mus-Contour-Desi

Tør ikke be om ergonomisk datautstyr

Flere enn seks av ti som har hatt ubehag i forbindelse med bruk av pc og mus, tør ikke be om ergonomisk utstyr som kan ta bort plagene og redusere ubehaget. Bare tre av ti har noen gang spurt om å få ergonomisk utstyr på arbeidsplassen.

Publisert

(Ill. foto: Contour Design)

– Med det siste års finansielle situasjon og press på kostnadskutt kan det være vanskelig for den enkelte medarbeider å spørre bedriften om penger til nytt utstyr – selv om det kan oppleves som helt nødvendig. Samtidig ser vi at kostnadene forbundet med at en medarbeider jobber langsommere og i verste tilfelle sykemelder seg, er langt større. Økt kostnadsfokus bør derfor være grunn god nok til å be om ergonomisk datautstyr, sier Gro Lundberg Færden, HMS- rådgiver i Abelia, men hun tilføyer at det også kan skyldes uvitenhet om at det finnes ergonomiske produkter på markedet.

Både ansatte og bedriften taper

– Forklaringen på at vi lider oss gjennom arbeidsdagen, kan være at de ansatte ikke tør spørre om ergonomisk utstyr fordi det koster bedriften penger, selv om kostnaden er marginal i forhold til besparelsene og den økte arbeidslysten. Virksomheten tjener på å gjøre noe med problemet ettersom erfaring viser at effektiviteten reduseres hos ansatte med musearm eller tilsvarende plager. Det er en ulempe både for den enkelte og bedriften at ansatte sliter med musearm, og alle taper i form av redusert effektivitet og lavere motivasjon. Det må vi huske, sier Lise Ødgren i Contour Design.

De som spør, får hjelp

Samtidig viser undersøkelsen at flertallet av de 32 prosentene som har tatt problemet på alvor ved å be om å få ergonomiske produkter, i stor grad også har fått det.

– Vår erfaring er at de som tar tak i problemet, også har store muligheter for å finne gode løsninger som minimerer og også tar bort plagene.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 28. august – 7. september 2009 av Userneeds for Contour Design, leverandøren av RollerMouse. Et representativt utvalg av den yrkesaktive befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, er blitt intervjuet. Undersøkelsen omfatter 1000 nordmenn i alderen 18-65 år som bruker pc på jobb.

For ytterligere opplysninger, gå inn på nettsiden www.contour-design.no

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS