Bygg 2
Bygg 2

Store mørketall i arbeidsulykker

Faren for å bli skadet i norsk arbeidsliv, er fire ganger høyere enn hva offisiell statistikk gir inntrykk av, melder Aftenposten.

Publisert

Byggenæringen er en av de hardest rammede bransjene. (Foto: Jan Tveita)

Det inntreffer rundt regnet 90 000 arbeidsskader i Norge årlig, men bare 21 572 skader ble meldt inn til Nav i 2007. Underrapporteringen er omfattende i alle bransjer, men verstingene er hotell og restaurant, varehandel, bilverksteder samt bygg og anlegg, ifølge Aftenposten.

20 000 nordmenn er til enhver tid rammet av arbeidsskader som gir mer eller mindre langvarige mén, det som på fagspråket kalles funksjonsnedsettelser.

Unge menn utsatt

Unge menn er særlig utsatt. De samme gjelder arbeidstakere som jobber skift eller turnus, de med lange arbeidsøkter og lav utdannelse. De hardest rammede yrkesgruppene er håndverkere i byggenæringen, bønder og fiskere samt sykepleiere.

Alvorlige tall

Dette er de sentrale funnene fra en omfattende rapport om skader og helseproblemer i norsk arbeidsliv, som legges fram til uken. Rapporten tegner et langt mer alvorlig bilde – både av skadeomfanget og den risikoen ulike grupper arbeidstakere utsettes for – enn hva norske myndigheter legger til grunn.

Misvisende bilde

– Det offisielle bildet av skaderisikoen for norske arbeidstakere er misvisende. Underrapporteringen er omfattende og varierer fra bransje til bransje. Resultatet kan bli at vi ikke setter inn forebyggende tiltak på de riktige feltene, og at mye av innsatsen mot arbeidsulykker prioriteres galt.

Det sier Hans Magne Gravseth, overlege ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til Aftenposten. Der er han også ansvarlig for rapporten Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer.

Gravseth slår i rapporten fast at arbeidsskader, og arbeidsrelaterte sykdommer, kan forårsake betydelige lidelser for dem som rammes, og for deres familier. I Norge er det antatt at arbeidsulykker utgjør 12 prosent av alle ulykker. Dette er en så stor andel at feltet fortjener mer oppmerksomhet enn det hittil har fått, påpeker han.

Store økonomiske konsekvenser

Samtidig er de økonomiske konsekvensene store. Allerede i 1995/96 viste beregninger at de totale kostnadene ved arbeidsulykker her i landet løp opp i 12 milliarder kroner årlig.

Overlege Gravseth understreker at dagens system for registrering av arbeidsskader har store svakheter. Og han ser ikke bort fra at underrapporteringen kan være en av årsakene til at omfanget av arbeidsulykker har stått på stedet hvil de siste årene.

Arbeidsgivers ansvar

–Det er primært arbeidsgiverne som skal rapportere inn arbeidsulykker til Nav. Det er de forpliktet til, ifølge lovverket. Men slik rapportering skjer bare i beskjeden grad, sett i forhold til det reelle antallet arbeidsskader, sier Gravseth, og viser til sin egen rapport på dette punktet. Og der står følgende:

–Arbeidsgivere rapporterer trolig i større grad det de mener kan gi rett til erstatning, det vil si relativt store skader.

Skadene gir fravær

Ca 50 prosent av alle de 90 000 arbeidsskadene som inntreffer i Norge gir sykefravær, mens den overordnede risikoen for å bli skadet på jobb ligger på tre prosent, viser rapporten, som er basert på intervjuer med 16 000 norske arbeidstakere, trolig en av Norges mest omfattende utvalgsundersøkelser.

Opplysningene er hentet fra et tillegg til Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse, utført i 2007.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS