Bilverksted 1

Skadelige kjemikalier i bilbransjen

Nesten to av tre kontrollerte virksomheter i bilbransjen har ikke god nok oversikt over kjemikaliene de benytter i arbeidet. Ca. 40 prosent av kjemikaliene har for dårlig merking på emballasjen.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Dette viser Arbeidstilsynets landsdekkende aksjon i bilbransjen. Aksjonen ble gjennomført i slutten av mai. Det ble gjennomført tilsyn i 352 virksomheter i hele landet innenfor bilpleie og vask, mekanisk og oppretting.

82 prosent har stoffkartotek

– Det er positivt at hele 82 prosent av virksomhetene har stoffkartotek med sikkerhetsdatablader. Imidlertid inneholdt mange av stoffkartotekene ufullstendig, og i en del tilfeller utdatert informasjon. Et oppdatert stoffkartotek er en forutsetning for at arbeidstakerne skal få tilstrekkelig informasjon om kjemikaliene de bruker på jobben. I tillegg danner stoffkartoteket et viktig grunnlag for risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø i virksomheten, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Mange kjemikalier

I bilbransjen brukes det en rekke kjemikalier som kan være skadelige ved innånding eller hudkontakt. Forståelig informasjon om kjemikalienes egenskaper og anbefalte vernetiltak er derfor vesentlig for arbeidstakernes helse.

– Det er beklagelig at mange leverandører av kjemikalier ikke ser ut til å være oppdatert på kravene til gyldig helsefaremerking. Leverandørene har ansvaret for at produktene har forståelig helsefareinformasjon på norsk. Arbeidsgiverne er helt avhengige av at denne viktige informasjonen er tilgjengelig for å gjøre gode risikovurderinger i samarbeid med sine ansatte, sier Finboe Svendsen.

Resultater fra aksjonen

Enkelte av tilsynene ble gjennomført i samarbeid med Skatteetaten, som hadde aksjon mot sosial dumping og svart arbeid hos bilpleiere.

82 prosent av virksomhetene hadde stoffkartotek med sikkerhetsdatablader.

63 prosent av virksomhetene hadde ufullstendig eller ikke oppdatert stoffkartotek (tallet inkluderer også de som manglet stoffkartotek).

Det ble kontrollert 1506 kjemikalier totalt.

Det ble avdekket mangler på knapt 4 av 10 merkeetiketter (38 prosent).

Det ble også avdekket mangler i rundt 1 av 4 sikkerhetsdatablader.

Mangelfulle merkeetiketter og sikkerhetsdatablader vil følges opp med tilsyn hos ansvarlige leverandører av kjemikalier.

Kravene til utforming av sikkerhetsdatablader og merkeetiketter vil skjerpes ytterligere i forbindelse med pågående revisjon av EUs kjemikalieregelverk (REACH) og innføringen av nytt internasjonalt regelverk for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP). Disse endringene trer i kraft i Norge i løpet av 2010.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS