TINE-6-timersdag
TINE-6-timersdag

Liten tro på lavere sykefravær med sekstimersdag

Bare en av fire nordmenn tror inn­føring av seks timers arbeids­dag vil føre til redusert syke­fra­vær. Vi har heller ingen stor tro på at kortere arbeids­dag vil gjøre oss mer produktive, går det fram av en under­søkelse Xtra personell har foretatt.

Publisert

Tine Heimdal har positive erfaringer med seks­timers­dag. (Foto: Øystein Syrstad/TINE)

25 prosent av de spurte tror syke­fraværet ville blitt redusert, mens 57 prosent tror det tvert imot ville økt med seks­timers­dag.

Kvinner er noe mer positive enn menn, og det er de yngste som har størst tro på tiltaket. I gruppen over 60 år tror bare 14 prosent av de spurte at syke­fraværet deres ville blitt redusert.

Kom-i-form

– Tallene viser at den positive effekten enkelte påstår seks­timers­dagen vil gi, i beste fall er tvilsomme. For å få ned syke­fraværet tror jeg det er langt viktigere at arbeids­giver ser på konkrete helse­fremmende tiltak. Jeg er for eksempel overbevist om at gode tilbud om trening og fysisk aktivitet gir langt større effekt til en mye lavere kostnad. I Xtra personell ser vi meget positive resultater av Kom-i-form-programmet vi tilbyr våre ansatte. Jeg kan varmt anbefale slike tiltak for andre bedrifter også, sier daglig leder Kristian Fæste i Xtra personell.

Bank mest positive

Det er ansatte i bank- og finans­bransjen som har størst tro på at seks­timers­dagen vil gi positive effekter. Her tror 40 prosent av de spurte at syke­fraværet deres ville blitt redusert med seks timers arbeids­dag. I motsatt ende av skalaen finner vi ansatte i IT-bransjen og i service­yrkene. Bare hver femte ansatte i disse bransjene tror seks­timersdagen ville redusert syke­fraværet.

Halvparten av de bank- og finans­ansatte tror også at de ville blitt mer produktive på jobb dersom arbeids­dagen ble redusert til seks timer. Men igjen er de på kollisjons­kurs med resten av befolkningen. Bare tre av ti nordmenn tror seks­timersdagen ville gjort oss mer produktive.

Yngste mest positive

Også her er de yngste mest positive. Mens bare 15 prosent av de eldre tror produktiviteten ville økt, er tilsvarende tall 37 prosent for alders­gruppen under 39 år. Kvinner er også langt mer positive enn menn, med 38 mot 25 prosent.

Bransjeavhengig

– Det er liten grunn til å prioritere seks­timers­dagen som tiltak, dersom vi legger disse tallene til grunn. Men i noen bransjer kan det kanskje fungere. For eksempel tror jeg det kan bidra til økt rekruttering i helse­vesenet, noe vi vet det vil bli stort behov for i årene som kommer.

– Men arbeids­takerne forstår at det blir vanskelig å beholde samme lønn som i dag dersom arbeidstiden går ned. Samtidig vet de at kravene fra ledelsen til produktivitet og effektivitet antakelig vil øke. Det tror jeg kan forklare den lunkne mottakelsen seks­timers­dagen får i under­søkelsen, sier Fæste.

Den lands­representative under­søkelsen ble gjennomført av InFact 29. oktober. 1026 personer ble intervjuet over telefon. Her kan du finne tallene i under­søkelsen:

tabell 6timer

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS