lærere-og-arbeidsmiljø-1
lærere-og-arbeidsmiljø-1

Lærerne vil jobbe lenger

Lærerne jobber gjerne til de blir 67 år dersom de får bruke tiden på elevene og slippe unna alt papirarbeid.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

I dag er det bare 15 prosent av lærerne som arbeider helt til de blir 67 år gamle, melder ANB.

Nå viser en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet at flere lærere vil jobbe lenger dersom de får mulighet til å utføre mer av de såkalte kjerneoppgavene. Kjerneoppgaver er først og fremst direkte undervisning og tid til for- og etterarbeid.

1000 lærere spurt

På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Respons Analyse gjennomført en spørreundersøkelse blant i overkant av 1000 grunnskolelærere. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hva som er viktig for å få lærere til å stå lenger i yrket.

Vil forlate yrket

Over halvparten av de spurte lærerne som er 55 år og eldre, svarer at de mest sannsynlig vil benytte seg av muligheten for tidligpensjonering. Dette tallet øker ytterligere blant lærere på skoler med gruppestørrelse på 20 elever eller mer. Hele 82 prosent av de spurte som er under 44 år, tror at de mest sannsynlig vil gå over i et annet yrke.

Færre elever

Gode muligheter til å utføre sine kjerneoppgaver som lærer er det viktigste for å få lærere til å stå lenger i jobb. I tillegg er det viktig med:

– Godt psykososialt arbeidsmiljø.

– God ledelse.

– Færre elever pr. lærer.

– Økt lærertetthet.

Mye å vinne

Undersøkelsen viser dermed at det mye å vinne på å gjøre forholdene bedre for de lærerne som er i skolen i dag. Både yngre og eldre lærere, som ellers ser for seg at de mest sannsynlig vil forlate skolen før oppnådd pensjonsalder, vil bli i skolen om forholdene legges bedre til rette for det pedagogiske arbeidet.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS