Nakkevondt cb550561 S
Nakkevondt cb550561 S

Hvilke belastninger er ok?

Hva er aksep­table belast­ninger og hva er ikke? Ved til­rette­legging for syke­meldte er arbeids­plass­beskriv­elsen viktig basis­informasjon, skriver renholdsnytt.no.

Publisert

- Han/hun trenger lettere arbeid.Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) er dette en velkjent formulering i oppfølgingen av sykmeldte, men den lar seg vanskelig følge opp. Stami påpeker at en arbeidsdag består av flere arbeidsoppgaver, og at en beskrivelse av disse må ligge til grunn for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Arbeidsplassbeskrivelsen er en generell, men kortfattet beskrivelse av de mest sentrale oppgavene og miljøfaktorene på arbeidsplassen.

Den skal bidra til at oppgaver som arbeidstakeren kan eller ikke kan utføre, blir kartlagt.

Arbeidsoppgaver som kan gjennomføres til tross for nedsatt arbeidsevne, kan konkretiseres og tas inn i tilretteleggingen.

Les mer om arbeidsplassbeskrivelse på STAMIs nettsider

Hold deg oppdatertmed vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken!

Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS