Icebar Oslo1

Frokostseminar om kalde arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøsenter har på oppdrag fra LO utarbeidet en rapport om arbeid i kalde omgivelser. Rapporten presenteres på frokostseminar 14. oktober.

Publisert

Ill.foto: Karine H. Henriksen

Mange arbeidstakere er utsatt for kulde i arbeidssituasjonen, eksempelvis ansatte i bygg- og anleggsvirksomhet, petroleum, fiskeoppdrett osv.

Jobber du i kalde omgivelser?

Kulde kan ofte være en ekstra belastning, og hvor godt vi tåler det, kan blant annet avhenge av hvor lenge vi er utsatt for kulde, tid på døgnet, alder og kjønn.

Hva vet vi egentlig om konsekvenser av arbeid i kalde omgivelser? På frokostseminaret presenterer Stami en ny rapport om arbeid i kalde omgivelser.

Menneskers evne til å tilpasse seg kortvarig kulde er forholdsvis godt kjent. Det foreligger mye kunnskap om menneskers fysiologiske reaksjoner under akutt kuldepåvirkning, og om virkninger av nedkjøling på nerveceller og hjerteceller hos pasienter under kirurgiske inngrep.

LO henvendte seg til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) med forespørsel om å utrede virkninger av arbeid i kalde omgivelser. En overordnet målsetting var å utrede forhold som kan ha relevans for arbeid innen industri- og petroleumsvirksomhet.

Kuldetoleranse

Ønsket er å etablere kunnskapsstatus om kuldetoleranse ved langvarige arbeidsperioder, kuldetoleranse under nattarbeid eller skiftarbeid (betydningen av døgnrytmer for kuldetoleranse), kuldetoleranse hos eldre arbeidstakere og kjønnsforskjeller i kuldetoleranse.

Foredragsholder på seminaret er avdelingsdirektør Stein Knardahl ved avdeling for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser.

Frokostseminaret varer fra 08.30 til klokken 10.30.

Start: 14.10.2010

Påmeldingsfrist: 13.10.2010

Sted: STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo

(LO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS