En av ti svensker mobbes på jobben

Ni prosent av svenske arbeidstakere er blitt mobbet på arbeidsplassen, skriver forskning.se.

Publisert

Mobbingen kan innta ulike former. Det kan dreie seg om utfrysing, utskjelling eller rett og slett å bli fratatt arbeidsoppgaver. Listen kan gjøres lang, skriver nettstedet. Mobbing betyr uansett at noen utelukkes av fellesskapet.

– Det finnes ingen enkle svar på hvordan vi kan forhindre mobbing, sier Louise Svensson, forsker i sosiologi ved universitetet i Örebro.

– Det er lett å ty til forklaringer som enten berører offerets personlighet eller for eksempel en sjefs ondskap eller dårlige lederegenskaper, men en sosial prosess som mobbing er altfor kompleks til at det er mulig å si eksakt hva som er årsaken. Det er flere ting som spiller inn.

Mobber, observatør og offer

Sammenhengen mellom offer, observatør og mobber er viktig. Å arbeide annerledes eller å være annerledes enn hva som betraktes som normalt, kan være avgjørende.

– Det kan være at du er vant til å arbeide selvstendig, men slik er det ikke på den nye arbeidsplassen. Kanskje spør du om noe på møter der andre ikke er vant til at det stilles spørsmål. Selvsagt kan det også være at du tilhører en minoritet, en kvinne blant mange menn, eller innvandrer blant svensker.

Konflikter kan utløse mobbing

Mobbingen kan også starte med en konflikt eller etter at en ansatt har byttet stilling. Mobbing kan dermed både komme snikende over et lengre tidsrom og oppstå plutselig etter en bestemt hendelse. Plutselig blir kolleger mobbere.

Alle kan bli mobbere

Både sjefer, kolleger eller underordnede kan bli mobbere. Det vanligste er att det er én eller noen få personer som mobber. Det dreier seg sjeldnere om en stor gruppe. Ingen vil se seg selv som mobber, men dersom du ikke griper inn i en mobbesituasjon, så er du delaktig i mobbingen på din måte.

– Mange vet kanskje ikke at mobbingen foregår engang, men for mobbeofferet kan alle som ikke åpent viser sin støtte, være potensielle mobbere. Offeret vet hvor han har mobberne, de som uttrykkelig utsetter ham eller henne for negative handlinger, men offeret vet ikke hvor han har medløperne. Da blir denne usikkerheten en del av mobbingen.

Samtidig risikerer kolleger at de selv kan bli mobbet, dersom de våger å velge offerets side. De som tilsynelatende kan stå imot mobbingen, har enten en sterk posisjon i gruppa fra før eller kan gjøre det ut ifra sin formelle stilling som leder eller annen posisjon.

– De som åpent støtter mobbeofferet, gjør det av flere ulike årsaker. Det kan være at fellesskapet med offeret betyr mer enn fellesskapet med resten av gruppa.

– De som jeg har intervjuet, mener at mobbing er moralsk forkastelig. Noen sa at de ikke kunne leve med seg selv om de ikke grep inn i det som skjedde, sier Svensson.

Kan oppstå overalt

Mobbing kan oppstå i alle organisasjoner med flere enn to personer, men det varierer fra bransje til bransje. På noen arbeidsplasser kan dessuten mobbingen bli mer merkbar – for eksempel der de ansatte ikke har muligheter til å komme seg unna mobberne. Når du må dele arbeidsplassen med mange andre kolleger, risikerer du å bli mobbet hele tiden. Finnes det derimot et eget rom der du kan trekke deg tilbake, kan du i alle fall iblant komme deg vekk fra den negative behandlingen.

– For oss som medarbeidere er det viktig å skille mellom sak og person. Vi må forsøke å beholde den profesjonelle kontakten på arbeidsplassen uten å la det gå på personen løs, understreker Louise Svensson

(forskning.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS