Arbeidsglede

Arbeidsgleden stiger i Norge

Tross finanskrisen stiger nordmenns arbeidsglede til nye høyder, og rykker opp fra tredje til andre plass. Bare Danmark ligger foran oss på listen.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Arbeidsgleden blant norske lønnsmottakere har steget kraftig det siste året, og ligger nesten helt i toppen sammenlignet med andre land, viser tallene fra European Employee Index (EEI). Bare danskene kan skryte av høyere arbeidsglede, og tar førsteplassen i år igjen. Til gjengjeld er norske ansatte verdensmestere i lojalitet.

Høyest i Norden

I de øvrige nordiske land tegner det seg også et positivt bilde. I både Sverige og Finland har arbeidsgleden økt, og det er nå historisk høy arbeidsglede i Norden. Med 79 poeng ligger Norge på en andreplass i 2009 når det gjelder trygghet på arbeidsplassen. Den plasseringen er uendret i forhold til 2008.

Prioriteringene varierer

Tallene i EEI viser at arbeidsgleden vurderes svært forskjellig i ulike land og på ulike kontinenter. I Storbritannia, Mexico og Finland er virksomhetens omdømme særlig viktig for de ansatte. Inderne legger stor vekt på toppledelsen, mens de ansatte i Spania kjennetegnes ved at nærmeste leder er avgjørende. Ungarske ansatte tillegger samarbeid stor betydning, mens nordiske ansatte vektlegger det daglige arbeidet høyt. I Øst-Europa, nærmere bestemt i Russland, Ungarn og Tsjekkia, er lønns- og ansettelsesforholdene ytterst viktige parametere, mens faglig og personlig utvikling har stor betydning i Brasil, Kina og Italia.

Det er ikke noen stor overraskelse at arbeidsglede vurderes forskjellig på tvers av land og kontinenter. Vi vet at arbeidsgleden er individuell, og at den varierer avhengig av kultur, bransje, virksomhet og avdeling.

Stor jobbtrygghet i Norden

Når konjunkturene peker nedover, og særlig ved en reell økonomisk krise, kan vi som ansatt daglig lese om stigende arbeidsløshet og masseoppsigelser. Undersøkelsen viser at jobbsikkerheten oppfattes vidt forskjellig i de ulike land. Mens de ansattes trygghet på de velregulerte nordiske arbeidsmarkedene er ganske høy og konstant i forhold til 2008, ser vi en klar tendens til at de ansatte i andre land overfører den økonomiske uroen til sin egen, personlige jobbsituasjon. Særlig ansatte i Irland, Brasil, Russland, Estland og India er nå betydelig mer utrygge når det gjelder deres egen jobbsituasjon enn i 2008.

Dette bildet understreker at særlig ansatte i vekstøkonomiene rammes hardt. Den største reduksjonen i de ansattes jobbsikkerhet finner vi nemlig i Irland, som har vært blant Europas vekstlokomotiver de senere årene.

Forskjeller i finanssektoren

Ansatte i finanssektoren sitter midt i orkanens øye. Resultatene av undersøkelsene våre viser at de ansatte i finanssektoren opplever situasjonen svært ulikt. I Norge og Finland gir de ansatte uttrykk for at så vel arbeidsgleden som lojaliteten overfor bedriften er markant synkende. I Danmark, Sverige, Storbritannia og Irland tegner det seg et annet bilde. I disse landene gir ikke de ansatte uttrykk for at det har vært noen stor forandring siden siste måling.

HR Norge har vært norsk samarbeidspartner til rapporten, som du kan lese i sin helhet her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS