Alkohol-på-jobb
Alkohol-på-jobb

AKAN-dagene 2010

4.- 5. november arrangeres AKAN-dagene 2010 på Royal Christiania Hotel i Oslo.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Hver høst arrangerer AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, et større seminar rettet mot ledere, verneombud, tillitsvalgte, HR- og HMS-personale, AKAN-kontakter og andre deltakere i AKAN-arbeidet i virksomhetene. Her deles også årets AKAN-pris ut, en anerkjennelse for godt AKAN-arbeid i bedriften, og en motivasjon for alle som gjør en innsats på dette området i bedriftene.

Å drikke med jobben – frihet eller tvang?

AKAN kompetansesenter inviterer til å sette søkelyset på arbeidsrelatert alkoholbruk fordi:

● Over 90 prosent av norske arbeidstakere drikker alkohol.

● Omtrent 80 prosent av norske virksomheter serverer av og til alkohol til ansatte.

● 23 prosent av alkoholbruken er arbeidsrelatert.

Det er altså en klar sammenheng mellom arbeidsmiljø og tilgang til alkohol.

Hva er problemet?

Arbeidsrelatert alkoholbruk kan ha negative konsekvenser både for virksomhetens renommé utad og arbeidsmiljø internt. De fleste norske virksomheter har ingen klar policy for bruk av alkohol i gråsoner. Temaet er i tillegg tabubelagt og derfor i liten grad samtaletema blant ansatte

Hva trengs?

● Økt bevissthet om sammenhengen mellom arbeidsliv og alkohol.

● Dialog på arbeidsplassen om positive og negative sider ved bedriftens alkoholkultur.

● Verktøy som hjelper den ansatte til å ta gode valg om egen alkoholbruk.

Hva er formålet?

● Sikre at sosiale sammenkomster i virksomheten blir inkluderende for alle ved at de positive sidene ivaretas og de negative minimaliseres.

● Sikre et godt arbeidsmiljø som inkluderer alle.

For mer informasjon, ta kontakt med informasjonsrådgiver Einar Nilsen, tlf. 91170803.

Ytterligere informasjon om AKAN kan også finnes på AKANs hjemmesider: www.akan.no.

(Pressemelding fra AKAN)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS