AiR i Rauland oppnår høyeste akkreditering

Rehabiliteringsinstitusjonen AiR i Rauland har oppnådd det høyeste internasjonale kvalitetsstempelet i arbeidsrettet rehabilitering, CARF-akkreditering.

Publisert

Dette gir brukerne en kvalitetsgaranti og samfunnet trygghet for bruken av offentlige midler, heter det i en pressemelding fra AiR. Etter målrettet jobbing har AiR oppnådd en treårs CARF-akkreditering for sin virksomhet.

– For AiR er akkrediteringen et redskap for å gi brukerne det beste tilbudet i arbeidsrettet rehabilitering, og myndighetene sikkerhet for den beste kvalitet på tjenestene de kjøper hos oss, sier direktør ved AiR, Svein Kostveit.

Det handler også om å synliggjøre mye av det arbeidet som allerede gjøres. Det er en stor anerkjennelse å bli akkreditert på høyeste internasjonale nivå og å leve opp til dette. Neste skritt blir å ta tak i de forbedringsområdene som CARF merket seg i sin rapport og fortsette arbeidet med stadig å gi et bedre tilbud, sier direktøren.

KS Bedrift fornøyd

– Interesseorganisasjonen KS Bedrift er svært stolte over å ha medlemmer som ligger i forkant av utviklingen på denne måten, og gir stor honnør til ledelse og ansatte som har fått dette til. Dette gir brukerne et godt kvalitativt tilbud og det offentlige trygghet for at samfunnets midler blir brukt på en god måte. Vi vet også at flere av våre medlemmer jobber med å bli akkreditert etter samme standarden. Sett i lys av de utfordringene landet har i forhold til å holde og tilbakeføre folk i arbeid, er dette svært viktig og noe myndighetene både lokalt og sentralt bør merke seg, sier direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa.

CARF-akkreditering kan oppnås for en rekke forskjellige rehabiliteringsprogrammer. I Norge er det kun Sunnaas sykehus som har oppnådd denne anerkjennelsen tidligere, men på andre program.

Brukerperspektivet i sentrum

Unikt med CARF-standarden er det gjennomgående brukerperspektivet som først og fremst fokuserer på å forbedre, med tanke på en trygg og virkningsfull rehabilitering. En slik innfallsvinkel og grundig vurdering av faglighet kan også være ett av svarene på den kritikken og negative oppmerksomheten som er rundt kvaliteten i norsk helsetjeneste i dag.

Som et resultat av finanskrisen har CARF-organisasjonen opplevd voksende etterspørsel etter akkrediteringer. Ifølge CARF-sjef, Chris McDonell, skyldes dette at styresmakter og kjøpere av helsetjenester i økende grad ønsker garantier for at det de betaler for holder høy kvalitet. Sett med norske øyne er også CARF-akkrediteringen i tråd med Sosial- og helsedirektoratets Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og Helsetjenesten.

Ideell organisasjon

Commission of Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) er en internasjonal ideell organisasjon, grunnlagt i USA i 1966 og med utgangspunkt i pasienters ivaretakelse. Organisasjonen akkrediterer rehabiliteringstjenester verden over. Akkrediteringen er en svært omfattende evaluering, som både vurderer i hvilken grad tjenestene holder mål og i hvilken grad ledelse og personell evner å tenke fremtidige mål og mulige forbedringer av tjenesten. I en melding fra CARF heter det bl.a.: En organisasjon som har oppnådd en treårs- akkreditering, har demonstrert at dets programmer og tilbud er av den høyeste kvalitet som kan måles og ansvarliggjøres.

AiR er for øvrig en av de 14 rehabiliteringsinstitusjonene som er blitt tilbudt avtale av Helse Sør-Øst i ordningen Raskere tilbake. For mer informasjon, besøk nettsiden www.air.no.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS