Mistrivsel på jobben koster milliarder

Dårlig stemning på jobb koster samfunnet milliarder av kroner, fordi de misfornøyde velger å sykmelde seg. Bedre arbeidsmiljø kan dermed gi stor samfunnsgevinst, melder NTB.

Publisert

Trivselsproblemer og høyt sykefravær henger tett sammen. I en ny dansk undersøkelse sier hele 40 prosent at de har vært sykmeldt på grunn av trivselsrelaterte problemer på jobb. Det er særlig kvinnene som tyr til sykmelding ved mistrivsel, skriver Aftenposten.

44 prosent av kvinnene sier de har tatt ut sykedager på grunn av mistrivsel, mens 35 prosent av mennene sier det samme.

Aftenpostens jobbekspert og HR-direktør i Manpower, Thor Simonsen, tror vi finner de samme tendensene i Norge.

– Dårlig trivsel gir sykmeldinger. Men det er viktig å understreke at mistrivsel strekker seg fra å kjede seg på jobb til trakassering og konflikter. Jo verre situasjonen er, desto større sannsynlighet er det for at folk sykmelder seg, sier han.

(NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS