Gravemaskin
Gravemaskin

Menn risikerer oftere kreft på jobben

Tre prosent av alle krefttilfeller blant menn skyldes kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen, skriver ANB.

Publisert

Menn i bygg og anlegg er i en risikogruppe. (Foto: Jan Tveita)

Det viser en ny undersøkelse om yrker og kreftfare fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Undersøkelsen viser også at kvinnelig arbeidstakere kommer atskillig bedre ut: Under 0,1 prosent av krefttilfellene blant kvinner kan tilskrives kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

I 2007 ble det registrert nærmere 26 000 nye tilfeller av kreft i Norge, hvorav 14 000 var blant menn. Den gjennomsnittlige risikoen for å utvikle kreft før fylte 75 år er 33 prosent for menn og 27 prosent for kvinner. Tallene i STAMI-rapporten er beregnet ut fra selvrapporterte data i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2006.

Farlige stoffer

Mange norske arbeidstakere har vært eksponert for kreftfremkallende faktorer på arbeidsplassen. Omfattende undersøkelser har vist at blant annet asbest, kvarts, benzen, krom, nikkel, formaldehyd, trestøv og ioniserende stråling har kreftfremkallende egenskaper.

For andre stoffer og situasjoner er dokumentasjonen noe mer begrenset, men forskning har vist at de sannsynligvis kan føre til kreft. Dette gjelder for eksempel polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), dieseleksos, enkelte klorerte hydrokarboner og nattarbeid.

Bygg og anlegg

Det er særlig ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som har vært eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben. Økt kunnskap om kreftfremkallende faktorer har ført til at det har blitt satt i gang flere tiltak for å beskytte arbeidstakerne. I dag er for eksempel bruk av asbest forbudt, mens bruken av stoffer som kvarts og benzen er under sterk regulering.

Slike reguleringer har ført til en nedgang i yrkeseksponering i Norge, men fortsatt eksponeres enkelte arbeidstakere for faktorer som kan føre til kreft.

Du kan lese hele rapporten her.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS