Bygningsarbeider

Økt viten gir færre ulykker i BA

Økt kunnskap om normer og kulturer på byggeplasser kan bedre forebyggingen av arbeidsulykker i store prosjekter.

Publisert

Ta hensyn til kultur­forskjeller allerede når du utformer prosjektet.

En modell for å forebygge arbeids­ulykker ved hjelp av risiko­styring er nå beskrevet i en ny viten­skapelig artikkel, melder det danske nettstedet Arbejdsmiljoforskning.dk.

Modellen kombinerer fire plan­leggings­faser (unnfangelse, utforming, gjennom­føring / bygging, drifting) med sosio­kulturell forståelse av sikkerhets­arbeidet.

Undersøkelsen tok utgangs­punkt i bygge­plasser i Danmark. De fleste av sikkerhets­tiltakene ble iverksatt i bygge­fasen og ble ledsaget av verne­runder og tilsyn.

Undersøkelsen viste at skade­omfanget kan begrenses ytter­ligere ved å sette inn tiltak som påvirker normer, kultur og holdning på bygge­plassen, for på den måten å øke bredden i tiltakene. Det viste seg at mange av skadene har bakenforliggende årsak i utformings­fasen.

Kilde: arbejdsmiljoforskning.dk

"
Powered by Labrador CMS