Spritfyll-og-sykefravær

Menn på spritfylla dropper jobben

Mer drikking blant menn fører til økt sykefravær, mens det samme ikke gjelder for kvinner. Men det er bare spriten som gjør at mennene blir hjemme fra jobben.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Det viser en ny studie over utviklingen av alkoholbruken i Norge. Andre undersøkelser viser at cirka 20 prosent av korttidsfraværet og halvparten av éndags-fraværet i Norge skyldes alkohol.

– Vi har funnet en tydelig sammenheng mellom alkoholkonsum og sykefravær blant menn, konstaterer forsker Inger Synnøve Moan ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Hun har laget undersøkelsen sammen med forsker Thor Norström .

Bare sprit

Det er imidlertid bare brennevin som gir tydelige utslag på sykefraværet. En mulig forklaring kan være at spritkonsum er et kjennetegn på et risikofylt drikkemønster. Foreløpig ser det ikke ut til at alkoholbruk har noen betydning for kvinners sykefravær.

– Kvinners alkoholbruk utgjør om lag 40 prosent av menns forbruk, men konsumet øker mer blant kvinner enn blant menn. Det kan bety at forskjellene mellom kjønnene vil jevne seg ut på lengre sikt, og at vi kan risikere en lignende utvikling blant kvinner, sier Moan.

Drikker minst

Sammenlignet med resten av Vest-Europa ligger alkoholkonsumet lavest i Norge. Nordmenn drikker i gjennomsnitt 6,5 liter ren alkohol i året, mens land som Tsjekkia, Finland, Tyskland, Østerrike, Spania og Frankrike ligger langt over.

Likevel fører alkoholbruken til relativt mange skader i Norge, noe fagfolk mener kommer av det norske drikkemønsteret med høyt alkoholkonsum i helgene og til fest.

(NTB)

Powered by Labrador CMS