Sveiser-lukttilsatt-oksygen

Med nese for sikkerhet

Du kan ikke se den, du kan ikke høre den, men du kan heldigvis lukte den. Ved å tilføre lukt i oksygenet kan du oppdage eventuelle lekkasjer på et tidlig stadium. Lukttilsatt oksygen sørger for et tryggere arbeidsmiljø.

Publisert

(Ill. foto: AGA AS)

Lukttilsatt oksygen gjør at du kan lukte om det finnes farlige ansamlinger av oksygen der du jobber. I dag brukes oksygenflasker på en rekke arbeidsplasser, som for eksempel i metallindustrien og offshore, der sikkerhet på arbeidsplassen er prioritet nummer én.

Ved en lekkasje kan ansamlinger av oksygen forekomme, og i høye konsentrasjoner kan dette være svært farlig. Konsentrert oksygen er svært lettantennelig, og selv klær som er flammeresistente, kan ta fyr dersom du befinner seg i en såkalt oksygenlomme.

Varslingssystem

AGA Odorox lukttilsatt oksygen fungerer som et varslingssystem som gir deg en rask advarsel dersom det har oppstått en lekkasje. Fordelen med dette ligger i hvor enkelt det er: Du kan lukte lekkasjen og ta de nødvendige forholdsregler.

Det lukttilsatte oksygenet inneholder små mengder av dimetylsulfid (DMS), som med sin meget karakteristiske lukt kan kjennes selv når oksygenkonsentrasjonen øker med så lite som én prosent. Lukten utløses ikke ved normal bruk, da denne forsvinner når gassen brennes ved normal sveising, skjæring, lodding eller varming. Selv ved arbeid utendørs eller i omgivelser med vind og trekk, kan oksygen samle seg opp i fibrene til brennbare stoffer og bli der i lengre tid. Alt som skal til er en gnist, og uhellet kan være et faktum.

Lang uttesting

Odorox lukttilsatt oksygen er blitt testet over lengre tid og har vært tilgjengelig for kunder i flere år. AGA AS tilbyr i dag lukttilsatt oksygen i flasker, pakker og i flytende form på tank (lukttilsettingen skjer da direkte i sentralgassanlegget). Lukttilsatt oksygen øker sikkerheten på arbeidsplassen og må ikke sees på som en erstatning for eksisterende sikkerhetsrutiner, men som et tillegg.

Når du kjenner lukten:

Dersom du kjenner den spesielle lukten av lukttilsatt oksygen, gjør du følgende:

● Steng brenneren og fjern utstyr som forårsaker gnister.

● Varsle alle i nærheten.

● Steng ventilen på oksygenflasken eller på uttaksposten.

● Åpne dører og vinduer for å lufte ut.

● Lokaliser lekkasjen, og utfør nødvendige reparasjoner.

For ytterligere informasjon, kontakt Tage Tyskeberget i AGA, tlf.: 22 02 76 65.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS