Sykefravær

Kvinner oftere syke

Sykefravær utover 16 dager øker mye raskere for kvinner enn for menn, viser en ny rapport fra Nav. Det skyldes både flere fravær og at fraværene blir lengre. Eksperter peker på mange mulige forklaringer.

Publisert

Ni av ti er villig til å jobbe ved sykdom hvis arbeidsgiver hadde tilrettelagt arbeidet for dem.

Rapporten fra Nav ser på utviklingen i langtidssykefraværet de siste 20 årene, fra 1989 til 2008.

I følge Aftenposten viser rapporten at:" * Kvinners sykefravær har økt med 36 prosent. * Menns fravær har økt med 4 prosent.* Mens kvinner i 1989 hadde 35 prosent høyere sykefravær enn menn, har tallet i 2008 økt til 77 prosent.

Les også: 10 kjøreregler i sykefraværsarbeidet (Ledernett.no)

Les også: Pyton er ofte årsak til sykefravær

Økt fravær utover arbeidsgiverperioden

"

Erik Oftedal i NAV.

Direktør i Nav, Erik Oftedal forteller at økningen i fraværet for kvinner skyldes at en større andel sykemelder seg, og at de blir lenger borte fra jobb når de først er syke.

Les også: Langtidssykemeldte møter mange hindringer på veien tilbake til arbeidslivet

Han understreker at rapporten kun ser på sykefravær utenom de 16 første dagene av hvert fravær. Dette utgjorde ifølge Nav omtrent halvparten av alt sykefravær i 2008.

Oftedal tror ikke bildet ville sett særlig annerledes ut hvis man også hadde sett på sykefravær under 16 dager.

Les også: Tilrettelegging for gravide senket sykefraværet

Skyldes dobbeltarbeid?

Oftedal mener det er vanskelig å peke på én bestemt årsak til at kvinners kvinners sykefravær øker så mye.

Én forklaring kan være at kvinner i større grad enn menn bærer byrdene ved dobbeltarbeid. Ifølge tall fra SSB har sysselsettingsandelen blant kvinner økt fra 60 til 70 prosent de siste 20 årene. Dermed er det flere som kombinerer jobb og familie.

Les også: De mest lønnsomme bedriftene er også de som har det laveste sykefraværet

Flere krav

"

Mange gravide kunne unngått sykefravær ved bedre tilrettelegging.

– Med barn og familie hjemme er du aldri ferdig med jobben når du går hjem. Kjønnsrollene er nok ikke så moderne som vi liker å tro, sier Halldis Larsen ved Kirkens Bymisjons Ammerudhjemmet i Oslo.

– Kravene på jobben er mye større nå enn for ti år siden. Jeg blir mye mer mentalt sliten, sier sykepleier Sanela Huic. Som alenemor merker hun at ansvaret blir ekstra tøft.

Som Aftenposten nylig fortalte, viser en svensk studie at yrkeskvinner med barn er mer slitne og har dårligere helse enn sine kolleger uten barn.

Også forskningen til Ulla Britt Lilleaas, professor i helsefag ved Universitetet i Agder, viser at kvinner som tar ansvar på alle arenaer ofte ender med kroniske plager. Flere kvinner jobber fulltid, men tar fortsatt det meste av ansvaret hjemme.

Les også: Ledere som ikke kan håndtere sykefravær, bør bli fratatt sitt ansvar

Får ikke hentet seg inn

– Kvinner tåler i hvert fall ikke mindre enn før, hvis noen skulle prøve å si det. Jeg tror tvert imot at vi tåler og tåler, og at det er derfor langtidsfraværet øker.

- I dagens arbeidsliv er det ikke tid og anledning til å hente seg inn når man blir sliten, sier hun.

Kilde: Kvinner mye mer borte fra jobben (Aftenposten)

"
Powered by Labrador CMS